др Јелена С. Васиљевић

 • Избор у звање 2018. Рачунарски факултет, Електротехника, електроника и телекомуникације
 • Докторат 2012. Електротехнички факултет, Дигитална обрада слике
 • Магистратура 2006. Електротехнички факултет, Дигитална обрада слике
 • Диплома 2000. Електротехнички факултет, Телекомуникације

Јелена С. Васиљевић, рођена је 25. августа 1974. године у Београду. Основну школу завршила је 1989. у Београду. Гимназију у Београду завршила је 1993. године, математичко – програмерски смер. На Електротехничком факултету у Београду, смер телекомуникације, дипломирала је 2000. године, а исте године је и уписала постдипломске студије на Електротехничком факултету у Београду, смер Телекомуникације. Магистрирала је на Електротехничком факултету у Београду 2006. године код ментора проф.др Бранимир Рељина и стекла звање магистра електротехничких наука за област телекомуникација. Докторирала је 2012. године на Електротехничком факултету у Београду код ментора проф.др Бранимира Рељина и коменторке Доцента др Јелене Сопте. Од априла до септембра 2000. године била је запослена у Телевизији, на радном месту инжењера – техничко вођство у режији и студију. Од септембра 2000. године запослена је у Институту «Михајло Пупин» где и данас ради. Учествовала је као део тима у развоју уређаја и система из области телекомуникација

 1. P. Prvulović, J. Vasiljević, D. Nagamalai, An Efficient Method for a Specific Case of Detecting Impulse Noise on Scanned Documents, Computer Science & Information Technology, 11(15):175-187, 2021.
 2. L. Berbakov, G. Dimić, M. Beko, J. Vasiljević, Ž. Stojković, Collaborative data transmission in wireless sensor networks, IEEE Access, 8:39647-39658, 2020.
 3. L. Berbakov, Č. Jovanović, M. Svetel, J. Vasiljević, G. Dimić, N. Radulović, Quantitative Assessment of Head Tremor in Patients with Essential Tremor and Cervical Dystonia by Using Inertial Sensors, Sensors, 19(19): 4246, 2019.
 4. G. Djuricić, J. Vasiljević, D. Ristić, R. Kovačević, D. Ristić, N. Milošević, M. Radulović, J. Sopta, “Prediction of Chemotherapy Response in Primary Osteosarcoma by Use of the Multifractal Analysis of
  Magnetic Resonance Images”, Iranian Journal of Radiology, 15(2): e57623, 2018.
 5. Ј. Васиљевић, Примена алата вештачке интелигенције у дијагностици карцинома, Рачунарски факултет и CET, 2018. ISBN 978-86-7991-410-1
 6. J. Vasiljević, J. Pribić, K. Kanjer, W. Jonakowski, J. Sopta, D. Nikolić-Vukosavljević, M. Radulović, “Multifractal analysis of tumour microscopic images in the prediction of breast cancer chemotherapy
  response”, Biomedical Microdevices, 17(5):9995, 2015.
 7. K. Kanjer, Z. Nešković-Konstantinović, D. Nikolić-Vukosavljević, J. Pribić, M. Radulović, J. Vasiljevic, N. Milosevic, Fractal dimension and lacunarity of tumor microscopic images as prognostic indicators of clinical outcome in early breast cancer, Biomarkers in Medicine, 9(12):1279-7, 2015.
 8. J. Vasiljević, B. Reljin, J. Sopta, V. Mijučić, G. Tulić, I. Reljin, Application of Multifractal Analysis on Microscopic Images in the Classification of Metastatic Bone Disease, Biomedical Microdevices, 14(3):541–548, 2012.
 9. J. Vasiljević, I. Milosavljević, V. Krstić, N. Zivić, L. Berbakov, L. Lopušina, D. Nagamalai, M. Cerović, “Medical Images Analysis in Cancer Diagnostic“, 11th International Conference on Security and its
  Applications (CNSA 2018), Vol. 11, pp.87-97, Zurich, Switzerland, January 2018.
 10. A. Stančić, M. Prokopijević, J. Vasiljević, Ž. Stojković, G. Dimić, J. Sopta, D. Kreculj, D. Nagamalai, ”Software for the Application of Multifractal Analysis in the Classification of Metastatic Bone Tumors,
  10th International Conference on Networks & Communication (NeCoM 2018), Copenhagen, Denmark, June 2018.

5595-vasiljevic-s-jelena