др Миланка Д. Гардашевић-Филиповић

 • 1991. Дипломирала на смеру Нумеричка математика и оптимизација Математичког факултета Универзитета у Београду
 • 1999. Магистрирала на на смеру Нумеричка математика и оптимизација Математичког факултета Универзитета у Београду. Магистарска теза: „Примена субдиференцијала на минимизацију једног типа недиференцијабилне функције помоћу уопштене Trust Region методе“
 • 2012. Докторирала на на департману Нумеричка математика и оптимизација Математичког факултета Универзитета у Београду. Докторска дисертација : „Нумеричке методе за решавање конвексних недиференцијабилних оптимизационих проблема“
 • 2015. (Избор у звање) Рачунарски факултет, Математика

Миланка Гардашевић-Филиповић је рођена 16.07.1965. године у Новом Месту, Словенија. Основну и средњу школу завршила је у Херцег Новом, Црна Гора, а 1991. године дипломирала је на Математичком факултету у Београду, на Катедри за нумеричку математику и оптимизацију. На истој катедри је 1999. године завршила магистарске студије, одбранивши магистарску тезу под насловом „Примена субдиференцијала на минимизацију једног типа недиференцијабилне функције помоћу уопштене Trust Region методе“ , а 2012. године и докторске студије одбранивши докторску тезу под насловом „Нумеричке методе за решавање конвексних недиференцијабилних оптимизационих проблема“ Радила је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1992-2009) као асистент на предметима Математика , Виша математика, Информатика, Математички апарат у конструктивним системима, Примењена математика у конструктивним система , Математика у архитектури 2 и припремном курсу „Ка архитектури“ . Била је хонорарно ангажовани асистент на Грађевинском факултету у Београду (2008/2009) на предмету Математика 1 и хонорарно ангажовани наставник (2014/2015) на Рачунарском факултету Универзитета Унион у Београду на предметима Дискретна математика, Линеарна алгебра, Вероватноћа и статистика, Напредна математичка анализа. Од 2011. године ради на Високој технолошкој школи струковних студија у Аранђеловцу где је у звању професор струковних студија ангажована на предметима Математика, Математика 2, Геометрија и пројектовање, Вероватноћа и статистика. На Рачунарском факултету изабрана је у звање доцента 01.10.2015. године. Аутор је једног уџбеника и једне збирке задатака, више научних радова и била је учесник више научних конференција националног и међународног карактера. Била је ангажована на два пројекта: Министарства науке и заштите животне средине и Министарства за науку и технологију Србије. Њена тренутна истраживачка област је математичко програмирање, алгоритми за безусловну минимизацију конвексних недиференцијабилних функција, као и вишекритеријумска оптимизација на коначном дискретном скупу.

 1. Nabil Mlaiki , Nebojša Dedovic , Hassen Aydi , Milanka Gardašević-Filipović , Bandar Bin-Mohsin, Stojan Radenović :” Some New Observations on Geraghty and Ćirić Type Results in b-Metric Spaces“, Mathematics 2019, 7(7), 643; (2019) https://doi.org/10.3390/math7070643 (M21) IF 2018=1,105
 2. Nabil Mlaiki , Katarina Kukić, Milanka Gardašević-Filipović and Hassen Aydi :” On Almost b-Metric Spaces and Related Fixed Point Results “, Axioms 2019, 8(2), 70; https://doi.org/10.3390/axioms8020070 (2019)
 3. Gardašević Filipović M., Đuranović Miličić N. „Minimization of a Nondifferentiable Function: An Algorithm Using Trust Region Technique and Conjugate subgradient Method“, FACTA UNIVERSITATIS Series Mathematics and Informatics, Vol. 30, No 5 (2015), 583-596
 4. Gardašević Filipović M., Đuranović Miličić N. An Algorithm Using Moreau-Yosida Regularization for Minimization of a Nondifferentiable Convex Function“, Filomat 27:1 (2013), pp 13–20 (M21) IF2013=0,753
 5. Gardašević Filipović M. , Đuranović Miličić N. „AN ALGORITHM USING TRUST REGION STRATEGY FOR MINIMIZATION OF A NONDIFFERENTIABLE FUNCTION“ , Numerical Functional Analysis and Optimization, Vol. 32, No. 12, pp. 1239-1251, (2011) (M22) IF2011=0,711
 6. Gardašević Filipović M: „A New Prioritization Method in the Analytic Hierarchy Process Applied on a Case Study of the Convention Site Selection“, JP Journal of Applied Mathematics, Volume 3, Issue 2, (2012), Pages 63-80
 7. Milanka Filipović, Ljiljana Paunović, Stojan Radenović, Miloje Rajović: „Remarks on Cone Metric Spaces and Fixed Point Theorems of T-Kannan and T-Chatterjea Contractive Mappings”, Elsevier Editorial System(tm) for Mathematical and Computer Modelling (2011), Vol. 54, Issues 5-6, pp 1467-1472, (2011)MCM-D-11-00053 (M21) IF2011=1,346
 8. Gardašević Filipović M , Šaletić D.: „Multicriteria Optimization In A Fuzzy Environment: System Selection By The Analytic Hierarchy Process“ YUJOR, Vol. 20, No. 1, str. 71-85, 2010. 10.2298/YJOR1001071G
 9. Gardašević Filipović M.: „ A Trust Region Method Using Subgradient for Minimizing a Nondifferentiable Function“, YUJOR, Vol. 19, No. 2, str. 249-262, 2009. godine DOI:10.2298/YUJOR0902249G
  10.Đuranović Miličić N., Gardašević Filipović M..: „An Algorithm For Minimization Of A Nondifferentiable Convex Function“, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, WCE 2009, VOL. II, pp 1241-1246, (2009) ISBN 978-988-18210-1-0

5824-dr-milanka-d-gardasevic-filipovic