др Миланка Д. Гардашевић-Филиповић

 • Избор у звање 2020. Рачунарски факултет, Математика
 • Докторат 2012. Математички факултет Универзитета у Београду, Нумеричка математика и оптимизација
 • Магистратура 1999. Математички факултет Универзитета у Београду, Нумеричка математика и оптимизација
 • Диплома 1991. Математички факултет Универзитета у Београду, Нумеричка математика и оптимизација

Миланка Гардашевић-Филиповић је рођена 16.07.1965. године у Новом Месту, Словенија. Основну и средњу школу завршила је у Херцег Новом, Црна Гора, а 1991. године дипломирала је на Математичком факултету у Београду, на Катедри за нумеричку математику и оптимизацију. На истој катедри је 1999. године завршила магистарске студије, одбранивши магистарску тезу под насловом „Примена субдиференцијала на минимизацију једног типа недиференцијабилне функције помоћу уопштене Trust Region методе“ , а 2012. године и докторске студије одбранивши докторску тезу под насловом „Нумеричке методе за решавање конвексних недиференцијабилних оптимизационих проблема“ Радила је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1992-2009) као асистент на предметима Математика , Виша математика, Информатика, Математички апарат у конструктивним системима, Примењена математика у конструктивним система , Математика у архитектури 2 и припремном курсу „Ка архитектури“ . Била је хонорарно ангажовани асистент на Грађевинском факултету у Београду (2008/2009) на предмету Математика 1 и хонорарно ангажовани наставник (2014/2015) на Рачунарском факултету Универзитета Унион у Београду на предметима Дискретна математика, Линеарна алгебра, Вероватноћа и статистика, Напредна математичка анализа. Од 2011. године ради на Високој технолошкој школи струковних студија у Аранђеловцу где је у звању професор струковних студија ангажована на предметима Математика, Математика 2, Геометрија и пројектовање, Вероватноћа и статистика. На Рачунарском факултету изабрана је у звање доцента 01.10.2015. године. Аутор је једног уџбеника и једне збирке задатака, више научних радова и била је учесник више научних конференција националног и међународног карактера. Била је ангажована на два пројекта: Министарства науке и заштите животне средине и Министарства за науку и технологију Србије. Њена тренутна истраживачка област је математичко програмирање, алгоритми за безусловну минимизацију конвексних недиференцијабилних функција, као и вишекритеријумска оптимизација на коначном дискретном скупу.

 1. N. Fabiano, M. Gardašević-Filipović, N. Mirkov, V. Todorčević, S. Radenović, On the Distribution of Kurepa’s Function, Axioms, 11(8):388, 2022.
 2. K. Kukć, W. Shatanawi, M. Gardašević-Filipović, Khan and Cirić Contraction Principles in almost b-metric Spaces;, Scientific Bulletin, Series A. Applied Mathematics and Physics, 82(1):133-144, 2020.
 3. N. Mlaiki, N. Dedovic, H. Aydi, M. Gardašević-Filipović, B. Bin-Mohsin, S. Radenović, ”Some New Observations on Geraghty and Ćirić Type Results in b-Metric Spaces“, Mathematics, 7(7):643, 2019.
 4. Z. Mitrovic, H. Aydi, N. Mlaiki, M. Gardasevic-Filipovic, K. Kukic, S. Radenovic, M. de la Sen, “Some New Observations and Results for Convex Contractions of Istratescu's Type“, Symmetry, 11(12):1457, 2019.
 5. N. Mlaiki, K. Kukić, M,Gardašević-Filipović, H. Aydi, On Almost b-Metric Spaces and Related Fixed Point Results, Axioms , 8(2):70, 2019.
 6. M. Gardašević Filipović, N. Đuranović Miličić, Minimization of a Nondifferentiable Function: An Algorithm Using Trust Region Technique and Conjugate Subgradient Method, Facta Universitatis Series Mathematics and Informatics, 30(5):583-596, 2015.
 7. M. Gardašević Filipović, N. Đuranović Miličić, An Algorithm Using Moreau-Yosida Regularization for Minimization of a Nondifferentiable Convex Function, Filomat 27(1):13–20, 2013.
 8. M. Gardašević Filipović, A New Prioritization Method in the Analytic Hierarchy Process Applied on a Case Study of the Convention Site Selection, JP Journal of Applied Mathematics, 3(2):63-80, 2012.
 9. M. Gardašević Filipović, N. Đuranović Miličić, An Algorithm Using Trust Region Strategy for Minimization of a Nondifferentiable Function, Numerical Functional Analysis and Optimization,
  32(12):1239-1251, 2011.
 10. M. Gardašević Filipović, Lj. Paunović, S. Radenović, M. Rajović, Remarks on Cone Metric Spaces and Fixed Point Theorems of T-Kannan and T-Chatterjea Contractive Mappings”, Mathematical and
  Computer Modelling, 54(5-6):1467-1472, 2011.

5824-dr-milanka-d-gardasevic-filipovic