dr Milanka D. Gardašević-Filipović

 • Izbor u zvanje 2020. Računarski fakultet, Matematika
 • Doktorat 2012. Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Numerička matematika i optimizacija
 • Magistratura 1999. Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Numerička matematika i optimizacija
 • Diploma 1991. Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Numerička matematika i optimizacija

Milanka Gardašević-Filipović je rođena 16.07.1965. godine u Novom Mestu, Slovenija. Osnovnu i srednju školu završila je u Herceg Novom, Crna Gora, a 1991. godine diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za numeričku matematiku i optimizaciju. Na istoj katedri je 1999. godine završila magistarske studije, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Primena subdiferencijala na minimizaciju jednog tipa nediferencijabilne funkcije pomoću uopštene Trust Region metode“ , a 2012. godine i doktorske studije odbranivši doktorsku tezu pod naslovom „Numeričke metode za rešavanje konveksnih nediferencijabilnih optimizacionih problema“ Radila je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1992-2009) kao asistent na predmetima Matematika , Viša matematika, Informatika, Matematički aparat u konstruktivnim sistemima, Primenjena matematika u konstruktivnim sistema , Matematika u arhitekturi 2 i pripremnom kursu „Ka arhitekturi“ . Bila je honorarno angažovani asistent na Građevinskom fakultetu u Beogradu (2008/2009) na predmetu Matematika 1 i honorarno angažovani nastavnik (2014/2015) na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetima Diskretna matematika, Linearna algebra, Verovatnoća i statistika, Napredna matematička analiza. Od 2011. godine radi na Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Aranđelovcu gde je u zvanju profesor strukovnih studija angažovana na predmetima Matematika, Matematika 2, Geometrija i projektovanje, Verovatnoća i statistika. Na Računarskom fakultetu izabrana je u zvanje docenta 01.10.2015. godine. Autor je jednog udžbenika i jedne zbirke zadataka, više naučnih radova i bila je učesnik više naučnih konferencija nacionalnog i međunarodnog karaktera. Bila je angažovana na dva projekta: Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije. Njena trenutna istraživačka oblast je matematičko programiranje, algoritmi za bezuslovnu minimizaciju konveksnih nediferencijabilnih funkcija, kao i višekriterijumska optimizacija na konačnom diskretnom skupu.

 1. N. Fabiano, M. Gardašević-Filipović, N. Mirkov, V. Todorčević, S. Radenović, On the Distribution of Kurepa’s Function, Axioms, 11(8):388, 2022.
 2. K. Kukć, W. Shatanawi, M. Gardašević-Filipović, Khan and Cirić Contraction Principles in almost b-metric Spaces;, Scientific Bulletin, Series A. Applied Mathematics and Physics, 82(1):133-144, 2020.
 3. N. Mlaiki, N. Dedovic, H. Aydi, M. Gardašević-Filipović, B. Bin-Mohsin, S. Radenović, ”Some New Observations on Geraghty and Ćirić Type Results in b-Metric Spaces“, Mathematics, 7(7):643, 2019.
 4. Z. Mitrovic, H. Aydi, N. Mlaiki, M. Gardasevic-Filipovic, K. Kukic, S. Radenovic, M. de la Sen, “Some New Observations and Results for Convex Contractions of Istratescu's Type“, Symmetry, 11(12):1457, 2019.
 5. N. Mlaiki, K. Kukić, M,Gardašević-Filipović, H. Aydi, On Almost b-Metric Spaces and Related Fixed Point Results, Axioms , 8(2):70, 2019.
 6. M. Gardašević Filipović, N. Đuranović Miličić, Minimization of a Nondifferentiable Function: An Algorithm Using Trust Region Technique and Conjugate Subgradient Method, Facta Universitatis Series Mathematics and Informatics, 30(5):583-596, 2015.
 7. M. Gardašević Filipović, N. Đuranović Miličić, An Algorithm Using Moreau-Yosida Regularization for Minimization of a Nondifferentiable Convex Function, Filomat 27(1):13–20, 2013.
 8. M. Gardašević Filipović, A New Prioritization Method in the Analytic Hierarchy Process Applied on a Case Study of the Convention Site Selection, JP Journal of Applied Mathematics, 3(2):63-80, 2012.
 9. M. Gardašević Filipović, N. Đuranović Miličić, An Algorithm Using Trust Region Strategy for Minimization of a Nondifferentiable Function, Numerical Functional Analysis and Optimization,
  32(12):1239-1251, 2011.
 10. M. Gardašević Filipović, Lj. Paunović, S. Radenović, M. Rajović, Remarks on Cone Metric Spaces and Fixed Point Theorems of T-Kannan and T-Chatterjea Contractive Mappings”, Mathematical and
  Computer Modelling, 54(5-6):1467-1472, 2011.

5824-dr-milanka-d-gardasevic-filipovic