dr Milanka D. Gardašević-Filipović

 • 1991. Diplomirala na smeru Numerička matematika i optimizacija Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 1999. Magistrirala na na smeru Numerička matematika i optimizacija Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistarska teza: „Primena subdiferencijala na minimizaciju jednog tipa nediferencijabilne funkcije pomoću uopštene Trust Region metode“
 • 2012. Doktorirala na na departmanu Numerička matematika i optimizacija Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorska disertacija : „Numeričke metode za rešavanje konveksnih nediferencijabilnih optimizacionih problema“
 • 2015. (Izbor u zvanje) Računarski fakultet, Matematika

Milanka Gardašević-Filipović je rođena 16.07.1965. godine u Novom Mestu, Slovenija. Osnovnu i srednju školu završila je u Herceg Novom, Crna Gora, a 1991. godine diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za numeričku matematiku i optimizaciju. Na istoj katedri je 1999. godine završila magistarske studije, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Primena subdiferencijala na minimizaciju jednog tipa nediferencijabilne funkcije pomoću uopštene Trust Region metode“ , a 2012. godine i doktorske studije odbranivši doktorsku tezu pod naslovom „Numeričke metode za rešavanje konveksnih nediferencijabilnih optimizacionih problema“ Radila je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1992-2009) kao asistent na predmetima Matematika , Viša matematika, Informatika, Matematički aparat u konstruktivnim sistemima, Primenjena matematika u konstruktivnim sistema , Matematika u arhitekturi 2 i pripremnom kursu „Ka arhitekturi“ . Bila je honorarno angažovani asistent na Građevinskom fakultetu u Beogradu (2008/2009) na predmetu Matematika 1 i honorarno angažovani nastavnik (2014/2015) na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetima Diskretna matematika, Linearna algebra, Verovatnoća i statistika, Napredna matematička analiza. Od 2011. godine radi na Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Aranđelovcu gde je u zvanju profesor strukovnih studija angažovana na predmetima Matematika, Matematika 2, Geometrija i projektovanje, Verovatnoća i statistika. Na Računarskom fakultetu izabrana je u zvanje docenta 01.10.2015. godine. Autor je jednog udžbenika i jedne zbirke zadataka, više naučnih radova i bila je učesnik više naučnih konferencija nacionalnog i međunarodnog karaktera. Bila je angažovana na dva projekta: Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije. Njena trenutna istraživačka oblast je matematičko programiranje, algoritmi za bezuslovnu minimizaciju konveksnih nediferencijabilnih funkcija, kao i višekriterijumska optimizacija na konačnom diskretnom skupu.

 1. Nabil Mlaiki , Nebojša Dedovic , Hassen Aydi , Milanka Gardašević-Filipović , Bandar Bin-Mohsin, Stojan Radenović :” Some New Observations on Geraghty and Ćirić Type Results in b-Metric Spaces“, Mathematics 2019, 7(7), 643; (2019) https://doi.org/10.3390/math7070643 (M21) IF 2018=1,105
 2. Nabil Mlaiki , Katarina Kukić, Milanka Gardašević-Filipović and Hassen Aydi :” On Almost b-Metric Spaces and Related Fixed Point Results “, Axioms 2019, 8(2), 70; https://doi.org/10.3390/axioms8020070 (2019)
 3. Gardašević Filipović M., Đuranović Miličić N. „Minimization of a Nondifferentiable Function: An Algorithm Using Trust Region Technique and Conjugate subgradient Method“, FACTA UNIVERSITATIS Series Mathematics and Informatics, Vol. 30, No 5 (2015), 583-596
 4. Gardašević Filipović M., Đuranović Miličić N. An Algorithm Using Moreau-Yosida Regularization for Minimization of a Nondifferentiable Convex Function“, Filomat 27:1 (2013), pp 13–20 (M21) IF2013=0,753
 5. Gardašević Filipović M. , Đuranović Miličić N. „AN ALGORITHM USING TRUST REGION STRATEGY FOR MINIMIZATION OF A NONDIFFERENTIABLE FUNCTION“ , Numerical Functional Analysis and Optimization, Vol. 32, No. 12, pp. 1239-1251, (2011) (M22) IF2011=0,711
 6. Gardašević Filipović M: „A New Prioritization Method in the Analytic Hierarchy Process Applied on a Case Study of the Convention Site Selection“, JP Journal of Applied Mathematics, Volume 3, Issue 2, (2012), Pages 63-80
 7. Milanka Filipović, Ljiljana Paunović, Stojan Radenović, Miloje Rajović: „Remarks on Cone Metric Spaces and Fixed Point Theorems of T-Kannan and T-Chatterjea Contractive Mappings”, Elsevier Editorial System(tm) for Mathematical and Computer Modelling (2011), Vol. 54, Issues 5-6, pp 1467-1472, (2011)MCM-D-11-00053 (M21) IF2011=1,346
 8. Gardašević Filipović M , Šaletić D.: „Multicriteria Optimization In A Fuzzy Environment: System Selection By The Analytic Hierarchy Process“ YUJOR, Vol. 20, No. 1, str. 71-85, 2010. 10.2298/YJOR1001071G
 9. Gardašević Filipović M.: „ A Trust Region Method Using Subgradient for Minimizing a Nondifferentiable Function“, YUJOR, Vol. 19, No. 2, str. 249-262, 2009. godine DOI:10.2298/YUJOR0902249G
  10.Đuranović Miličić N., Gardašević Filipović M..: „An Algorithm For Minimization Of A Nondifferentiable Convex Function“, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, WCE 2009, VOL. II, pp 1241-1246, (2009) ISBN 978-988-18210-1-0

5824-dr-milanka-d-gardasevic-filipovic