др Милош Б. Раденковић

Милош Раденковић је рођен у Београду 1991. године. где је завршио основну и средњу школу. Основне академске студије, студијски програм „Рачунарске науке“ уписао је 2010. године на Рачунарском факултету Универзитета Унион у Београду.
Студије је завршио 2014. године са дипломским радом на тему: „Пословна интелигенција у Б2Б електронском пословању унутар SAP ERP система“.
У школским годинама 2014/2015–2017/2018 ангажован је за извођење вежби из предмета „Складишта података“, на Рачунарском факултету Универзитета Унион у Београду.
Мастер студије, на студијском програму „Електронско пословање и управљање системима“, студијска група „Технологије електронског пословања“ уписао је 2014. године.
У септембру 2015. одбранио је мастер рад: „Модел електронског пословања за интелигентну регулацију фреквенције у електроенергетским системима коришћењем паметних уређаја“.
Од 2015. године је студент докторских студија на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, студијски програм Информациони системи и квантитативни менаџмент, студијска група Електронско пословање.
Дисертацију је одбранио 2018 године на тему: „Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама“
Од 2014. до 2019. био је запослен је у АД Електромрежа Србије (ЕМС) у Одељењу за унапређење пословног информационог система у Сектору за апликативни развој и подршку пословању као самостални инжењер пројектант информационог система.
Током запослења у Електромрежи Србије учествовао је на пет пројеката у области пословне интелигенције као главни ETL инжењер и као руководилац пројекта.
Од 2019 године изабран је у звање доцента на Рачунарском факултету, Универзитета Унион.
Члан је организација: ИЕЕЕ, IEEE Computer Society, IEEE Поwер & Energy Социетy , IEEE Big Data Community, IEEE Computer Society Technical Committee on Business Informatics and Systems, IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering.

1. D. Barać, M. Radenković, B. Jovanić, “Mobile Learning Services on Cloud” In: Human-Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Information Resource Management Association USA, An imprint of IGI Global, 2015, Chapter 10, pp 230-255, DOI: 10.4018/978-1-4666-8789-9.ch010, M14.

2. Miloš Radenković, Zorica Bogdanović, Marijana Despotović-Zrakić, Aleksandra Labus, Saša Lazarević, „Assessing consumer readiness for participation in IoT-based demand response business models“, in: Technological Forecasting and Social Change,Volume 150,2020,119715,ISSN 0040-1625,DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119715., M21

3. A.Labus, M.Despotović-Zrakić, B. Radenković, Z. Bogdanović, and M. Radenković, “Enhancing formal e-learning with edutainment on social networks,” Journal of Computer Assisted Learning, vol. 31(6), pp. 592-605, 2015. doi: 10.1111/jcal.12108, ISSN: 1365-2729, Ранг часописа за научну област: Education & Educational Research, IF за 2015: 1.679, M21.

4. J.Lukić, M.Radenković, M.Despotović-Zrakić, A.Labus, Z.Bogdanović, “Supply chain intelligence for electricity markets: A smart grid perspective”, Information Systems Frontiers, 19(1), pp.91-107, 2017. doi: 10.1007/s10796-015-9592-z, ISSN: 1387-3326, Ранг часописа за научну област: Computer Science, Theory & Methods, IF за 2016: 2.521, M21.

5. M.Radenković, J.Lukić, M.Despotović-Zrakić, A.Labus, Z.Bogdanović, “Harnessing Business Intelligence in Smart Grids: A Case of the Electricity Market”, Computers in industry, Volume 96, April 2018, Pages 40-53, DOI:10.1016/j.compind.2018.01.006, ISSN: 0166-3615, Ранг часописа за научну област: Computer Science, Interdisciplinary Applications, IF за: 2016: 2.691, M21.

6. J. Lukić, M. Radenković, M. Despotović-Zrakić, A. Labus, and Z. Bogdanović, “A hybrid approach to building a multi-dimensional business intelligence system for electricity grid operators,”Util. Policy, vol. 41, pp. 95–106, DOI: 10.1016/j.jup.2016.06.010, 2016, ISSN: 0957-1787, IF(2016)=1.682, M22

7. J. Suh, Z. Bojovic, M. Radenkovic, A. Labus, and Z. Bogdanovic, “Designing SDN Infrastructure for an E-Learning Cloud,” in Proceedings, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, 6-8 July 2015, Barcelona, Spain, pp. 4352-4358, ISBN: 978-84-606-8243-1. М33.

8. I. Jezdović, S. Popović, M. Radenković, A. Labus, Z. Bogdanović, Sistem za merenje buke u saobraćaju u pametnim gradovima, InfoM, vol. 66/2018, str. 12-19, Beograd 2018, ISSN 1451-4397, UDC 634.83:681.78, M52

9. K. Simić, M. Despotović-Zrakić, A. Labus, Z. Bogdanović, and M. Radenković, “Model infrastrukture obrazovne institucije zasnovan na Internetu inteligentnih uređaja, Infoteh 2015, Jahorina 18-20. mart 2015. pp.681-685, ISBN 978-99955-763-6-3. М63

10. J. Lukic, M. Radenkovic, R. Delic, M. Jankovic, M. Zaric, and N. Tosic, “Implementacija prve faze sistema poslovne inteligencije u JP „Elektromreža Srbije“,” in InfoFest, Budva 27.09-03.10 2015. М63.

6149-dr-milos-b-radenkovic