др Милош Б. Раденковић

 • Избор у звање 2019. Рачунарски факултет, Управљање информацијама
 • Докторат 2018. Факултет организационих наука, Информациони системи
 • Мастер 2015. Факултет организационих наука, Информациони системи
 • Диплома 2014. Рачунарски факултет, Управљање информацијама

Милош Раденковић је рођен у Београду 1991. године. где је завршио основну и средњу школу. Основне академске студије, студијски програм „Рачунарске науке“ уписао је 2010. године на Рачунарском факултету Универзитета Унион у Београду.
Студије је завршио 2014. године са дипломским радом на тему: „Пословна интелигенција у Б2Б електронском пословању унутар SAP ERP система“.
У школским годинама 2014/2015–2017/2018 ангажован је за извођење вежби из предмета „Складишта података“, на Рачунарском факултету Универзитета Унион у Београду.
Мастер студије, на студијском програму „Електронско пословање и управљање системима“, студијска група „Технологије електронског пословања“ уписао је 2014. године.
У септембру 2015. одбранио је мастер рад: „Модел електронског пословања за интелигентну регулацију фреквенције у електроенергетским системима коришћењем паметних уређаја“.
Од 2015. године је студент докторских студија на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, студијски програм Информациони системи и квантитативни менаџмент, студијска група Електронско пословање.
Дисертацију је одбранио 2018 године на тему: „Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама“
Од 2014. до 2019. био је запослен је у АД Електромрежа Србије (ЕМС) у Одељењу за унапређење пословног информационог система у Сектору за апликативни развој и подршку пословању као самостални инжењер пројектант информационог система.
Током запослења у Електромрежи Србије учествовао је на пет пројеката у области пословне интелигенције као главни ETL инжењер и као руководилац пројекта.
Од 2019 године изабран је у звање доцента на Рачунарском факултету, Универзитета Унион.
Члан је организација: ИЕЕЕ, IEEE Computer Society, IEEE Поwер & Energy Социетy , IEEE Big Data Community, IEEE Computer Society Technical Committee on Business Informatics and Systems, IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering.

 1. J. Mihajlović-Milićević, M. Radenković, A. Labus, D. Stojanović, Z. Bogdanović, An approach to agile management of virtual student teams in smart environment development, Interactive Learning Environments, 2022. DOI:10.1080/10494820.2022.2105896
 2. N. Đurđević, A. Labus, D. Barać, M. Radenković, M. Despotović-Zrakić, An Approach to Assessing Shopper Acceptance of Beacon Triggered Promotions in Smart Retail, Sustainability, 14(6):3256, 2022.
 3. T. Yemane, J. Mihajlović Milićević, M Radenković, Embedding the Principles and Practices of DevOps into the IT Education, European Project Management Journal, 11(2):3–12, 2021.
 4. M. Radenković, Z. Bogdanović, S. Popović, M. Despotović-Zrakić, Utilization of Consumer Appliances in Smart Grid Services for Coordination with Renewable Energy Sources, in: Introduction to Internet of Things in Management Science and Operations Research, Springer, 2021. ISBN: 978-3-030-74643-8
 5. I. Jezdović, S. Popović, M. Radenković, A. Labus, Z. Bogdanović, A crowdsensing platform for real-time monitoring and analysis of noise pollution in smart cities, Sustainable Computing: Informatics and Systems, 31:100588, 2021.
 6. Z. Bogdanović, A. Labus, M. Radenković, S. Popović, S. Mitrović, M. Despotović-Zrakić, A Blockchain-Based Loyalty Program for a Smart City, in: Trends and Applications in Information
  Systems and Technologies, Springer, 2021. ISBN: 978-3-030-72659-1
 7. M. Radenković, Z. Bogdanović, M. Despotović-Zrakić, A. Labus, S. Lazarević, “Assessing consumer
  readiness for participation in IoT-based demand response business models”, Technological Forecasting and Social Change, 150: 119715, 2020.
 8. M. Radenković, Z. Bogdanović, M. Despotović-Zrakić, A. Labus, D. Barać, T. Naumović, An IoT Approach to Consumer Involvement in Smart Grid Services: A Green Perspective, in: Trends and
  Innovations in Information Systems and Technologies, Springer, 2020. ISBN: 978-3-030-45687-0
 9. M. Radenković, J. Lukić, M. Despotović-Zrakić, A. Labus, Z. Bogdanović, “Harnessing Business Intelligence in Smart Grids: A Case of the Electricity Market”, Computers in industry, 96:40-53, 2018.
 10. J. Lukić, M. Radenković, M. Despotović-Zrakić, A. Labus, Z. Bogdanović, “Supply chain intelligence for electricity markets: A smart grid perspective”, Information Systems Frontiers, 19(1):91-107, 2017.

6149-dr-milos-b-radenkovic