др Мирјана Р. Радивојевић

Избор у звање: 2015 Рачунарски факултет – Београд, Умрежени рачунарски системи (НЦ)
Докторат: 2010. Електротехнички факултет – Београд, Телекомуникације
Магистарска теза: 2008. Електротехнички факултет – Београд, Телекомуникације
Диплома: 2001. Електротехнички факултет – Београд, Телекомуникације

Др Мирјана Радивојевић је рођена 1977. године у Ваљеву. Основну школу и Математичку гимназију завршила је у Ваљеву, а 2001. године завршила је Електротехнички факултет у Београду, на смеру Телекомуникације. У току студирања била стипендиста Министарства просвете и добитник награде Најбољи студенти Електротехничког факултета и генерације.Након завршеног факултета била стипендиста Министарства за науку, технологију и развој у области оптоелектронских телекомуникација. За то време радила на пројекту Пројектовање SDH јединице са мултиплексираним улазом на 622 Mbps. Посдипломске студије уписала на Електротехничком факултету у Београду, смер Телекомуникације. Магистрирала је на тему ’Анализа и моделовање протокола у Етернет пасивној оптичкој мрежи’ на катедри за Оптичке телекомуникације. На Електротехничком факултету у Београду одбранила је докторску дисертацију под називом ’Анализа квалитета сервиса у eternet пасивним оптичким мрежама базираним на мултиплексирању по таласним дужинама’. На Рачунарском факултету ради као professor на смеру Рачунарско инжењерство на основним и мастер студијама.

У Министарству унутрашњих послова Републике Србије радила је у управи за информатику на одржавању и развоју рачунарске мреже и пројекту за увођење идентификационих докумената. У компанији RB General Ekonomik радила на дизајну, имплементацију и систем интеграцији великих система, као и на вођењу и управљању пројектима за крајње кориснике (Београдска берза, Министарство спољних послова Републике Србије, Војска РС, НА Тањуг, ЈП ПТТ, ФТН Novi Сад, Ball Packaging, РЗЗО Београд, ИЦН Галеника су неки од њих). У компанији SBB радила на одржавању и развоју оптичке, бежичне, Метро Етернет и MPLS мреже, као и на пројектовању и имлементацији заштите комплетне мреже. Такође је радила као хонорарни сарадник на Рачунарском факултету у Београду и као предавач на Cisco курсевима у CET-у. 

1.M. Radivojevic and P. Matavulj “The Emerging WDM EPON, Second Extended Edition” Springer, ISBN: 978-3-319-54222-5, Berlin, Germany, 2017.

2.M. Radivojevic, P. Matavulj, “Techno-economic analysis of multiservice EPON deployment, “Transaction on emerging telecommunication technologies, pp. 1-18, April 2019.

3.B. Pajcin, P. Matavulj, M. Radivojevic, “Improving Quality of Service in four-channel WDM EPONNetwork, “Optical and Quantum Electronics, Vol. 10, pp.1-11, October 2018.

4.B. Pajcin, P. Matavulj, M. Radivojevic, “Analysis of online DBA algorithm with adaptive sleep cyclein WDM EPON, “Vol. 37, no. 3, pp. 171-184, Fiber and Integrated Optics, April 2018.

5.M. Radivojevic, P. Matavulj, “Techno-economic Analysis of NGNs Implementation in Rural AreasBased on the Geographic and Socio-demographic Characteristics of Serbia,” Tehnika, vol. 72, no.5, pp. 707-713, Aug. 2017.

6.B. Pajcin, P. Matavulj, M. Radivojevic, “Simulation analysis of energy efficient WDM EthernetPassive Optical Network, “Optical and Quantum Electronics, Vol. 48, no.133, pp.1-7, June 2016.

7.B. Pajcin, P. Matavulj, M. Radivojevic, “What does mean adaptive sleep cycle in energy efficientoptical access network? “Proceedings of the 7th International Work Shop on Fiber Optics in AccessNetworks (FOAN 2017), pp. 1-6, Munich, Germany, Nov. 2017.

8.B. Pajcin, P. Matavulj, M. Radivojevic, “Improving Quality of Service in four-channel WDM EPONNetwork, “Proceedings of the 7th International School and Conference on Photonics (Photonica 2017), pp. 1-10, Belgrade, Serbia, Aug. 2017.

9.B. Pajcin, P. Matavulj, M. Radivojevic, “How long can ONU be inactive in four wavelengths model of WDM Ethernet Passive Optical Network, “ Proceedings of the 16th International SymposiumINFOTEH 2017, pp.1-5,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, March 2017.

10.B. Pajcin, P. Matavulj, M. Radivojevic, “MPCP adjusting for improving QoS in Green WDM EPON, “ Proceedings of the 6th International Work Shop on Fiber Optics in Access Networks (FOAN 2016),pp. 1-6, Barcelona, Spain, Oct. 2016.

5588-radivojevic-r-mirjana