др Снежана Р. Поповић

Избор у звање: 2012. Рачунарски факултет – Београд, Управљање информацијама (ИМ)
Докторат: 2012. Универзитет Сингидунум Београд – Београд, Рачунарство и информатика
Магистарска теза: 2007. Факултет организационих наука – Београд, Менаџмент информациони системи
Диплома: 1986. Факултет организационих наука – Београд, Менаџмент информациони системи

Др Снежана Поповић дипломирала је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, на организационо-кибернетском смеру и стекла звање: дипломирани инжењер организације рада. На истом факултету завршила је последипломске студије и одбраном магистарског рада, са темом: „Моделирање пословних процеса у развоју апликација електронског пословања“, стекла звање: магистар техничких наука за електронско пословање. Докторирала је на Univerzitetu Сингидунум. Одбранивши докторску тезу: „Модел интероперабилности система електронског пословања заснован на сервисно оријентисаном развоју софтвера“ стекла је звање: доктор информатичких наука. Стручно, инжењерско ангажовање везано је за послове програмирања и пројектовања информационих система у рачунским центрима више предузећа и у Лабораторији за информатику Института „Борис Кидрич“ у Винчи. Самостално, а у улози пројектанта система, учествовала је у планирању и изради софтверских решења, за потребе мрежа установа за заштиту материјалних и нематеријалних културних добара. Почев од 1999. године, у улози сертификованог предавача и тренера, ангажована је на реализацији обука за коришћење Microsoft технологија и алата у Школском центру CET у Београду. У периоду од 2008. до 2012. године предавач је на струковним студијама на Рачунарском факултету у Београду. На истом факултету је 2012. године изабрана у звање доцента, за групу предмета из области управљања информацијама.

1. Radenković M., Bogdanović Z., Popović S., Despotović-Zrakić M., Labus A., 2021. Utilization of Consumer Appliances in Smart Grid Services for Coordination with Renewable Energy Sources. In: García Márquez F.P., Lev B. (eds) Introduction to Internet of Things in Management Science and Operations Research. International Series in Operations Research & Management Science, vol 311. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74644-5_7

2. Jezdović, I., Popović, S., Radenković, M., Labus, A. and Bogdanović, Z., 2021. A crowdsensing platform for real-time monitoring and analysis of noise pollution in smart cities. Sustainable Computing: Informatics and Systems, p.100588. https://doi.org/10.1016/j.suscom.2021.100588

3. Bogdanović Z., Labus A., Radenković M., Popović S., Mitrović S., Despotović-Zrakić M., 2021. A Blockchain-Based Loyalty Program for a Smart City. In: Rocha Á., Adeli H., Dzemyda G., Moreira F., Ramalho Correia A.M. (eds) Trends and Applications in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1367. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72660-7_35

4. Labus, M., Despotović-Zrakić, M., Bogdanović, Z., Barać, D. and Popović, S., 2020. Adaptive e-business continuity management: Evidence from the financial sector. Computer Science and Information Systems, (00), pp.37-37.

5. Rodić‐Trmčić, B., Labus, A., Barać, D., Popović, S. and Radenković, B., 2018. Designing a course for smart healthcare engineering education. Computer Applications in Engineering Education, 26(3), pp.484-499.

6. Jezdović, I., Popović, S., Radenković, M., Labus, A. and Bogdanović, Z., 2018. System for noise measurement in traffic in smart cities. Info M, 17(66), pp.12-19.

7. Bogdanović, Z., Barać, D., Jovanić, B., Popović, S. and Radenković, B., 2014. Evaluation of mobile assessment in a learning management system. British Journal of Educational Technology, 45(2), pp.231-244.

8. Đokić, D., Jovanović, M., Popović, S., Šendelj, R., Maček, N., 2016. Raising Awareness of the Need for Safety of Information in Big Business Systems. In Proceedings of the Eight International Conference on Business Information Security (BISEC), Metropolitan University, Belgrade, October 15th, 2016, pp. 88-93. ISBN 978-86-89755-10-7

9. Popovic, S., Njegus, A., Vulic, M., Djokic, D. and Mazinjanin, D., 2012. Service oriented framework for system interoperability modeling. Metalurgia international, 17(11), pp.171-178.

10. Popovic, S. and Lazic, L., 2009, September. Orthogonal Array and Virtualization as a Method for Configuration Testing Improvement. In 2009 First IEEE Eastern European Conference on the Engineering of Computer Based Systems (pp. 148-149). IEEE.

5587-popovic-r-snezana