др Снежана Р. Поповић

 • Избор у звање 2020. Рачунарски факултет, Управљање информацијама
 • Докторат 2012. Универзитет Сингидунум Београд, Рачунарство и информатика
 • Магистратура 2007. Факултет организационих наука, Менаџмент информациони системи
 • Диплома 1986. Факултет организационих наука, Менаџмент информациони системи

Др Снежана Поповић дипломирала је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, на организационо-кибернетском смеру и стекла звање: дипломирани инжењер организације рада. На истом факултету завршила је последипломске студије и одбраном магистарског рада, са темом: „Моделирање пословних процеса у развоју апликација електронског пословања“, стекла звање: магистар техничких наука за електронско пословање. Докторирала је на Univerzitetu Сингидунум. Одбранивши докторску тезу: „Модел интероперабилности система електронског пословања заснован на сервисно оријентисаном развоју софтвера“ стекла је звање: доктор информатичких наука. Стручно, инжењерско ангажовање везано је за послове програмирања и пројектовања информационих система у рачунским центрима више предузећа и у Лабораторији за информатику Института „Борис Кидрич“ у Винчи. Самостално, а у улози пројектанта система, учествовала је у планирању и изради софтверских решења, за потребе мрежа установа за заштиту материјалних и нематеријалних културних добара. Почев од 1999. године, у улози сертификованог предавача и тренера, ангажована је на реализацији обука за коришћење Microsoft технологија и алата у Школском центру CET у Београду. У периоду од 2008. до 2012. године предавач је на струковним студијама на Рачунарском факултету у Београду. На истом факултету је 2012. године изабрана у звање доцента, за групу предмета из области управљања информацијама.

 1. A. Labus, M. Radenković, S. Nešković, S. Popović, S Mitrović, A Smart City IoT Crowdsensing System Based on Data Streaming Architecture, in: Marketing and Smart Technologies. Smart
  Innovation, Systems and Technologies, Springer, 2022. ISBN: 978-981-16-9267-3
 2. I. Jezdović, S. Popović, M. Radenković, A. Labus, Z. Bogdanović, A crowdsensing platform for real-time monitoring and analysis of noise pollution in smart cities, Sustainable Computing: Informatics and Systems, 31:100588, 2021.
 3. Z. Bogdanović, A. Labus, M. Radenković, S. Popović, S. Mitrović, M. Despotović-Zrakić, A Blockchain-Based Loyalty Program for a Smart City, in: Trends and Applications in Information
  Systems and Technologies, Springer, 2021. ISBN: 978-3-030-72659-1
 4. M. Radenković, Z. Bogdanović, S. Popović, M. Despotović-Zrakić, Utilization of Consumer Appliances in Smart Grid Services for Coordination with Renewable Energy Sources, in: Introduction to Internet of Things in Management Science and Operations Research, Springer, 2021. ISBN: 978-3-030-74643-8
 5. N. Radosavljević, M. Popović, D. Vujošević, D. Babić, “Optimal Selection of Lightweight Cipher Algorithm and Topology Construction Protocol in Wireless Sensor Networks”, Studies in Informatics
  and Control, 30(4):43-53, 2021.
 6. M. Labus, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, S. Popović, Adaptive e-business continuity management: Evidence from the financial sector, ComSIS, 17(2):553–580, 2020.
 7. B. Rodić‐Trmčić, A. Labus, D. Barać, S. Popović, B. Radenković: Designing a course for smart healthcare engineering education, Computer Applications in Engineering Education, 26(3):484-499,
  2018.
 8. Z. Bogdanović, D. Barać, B. Jovanić, S. Popović, B. Radenković, Evaluation of mobile assessment in a learning management system, British Journal of Educational Technology, 45(2):231-244, 2014.
 9. S. Popovic, L. Lazic, Orthogonal Array and Virtualization as a Method for Improvement Configuration Testing, Proc. IEEE Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems, Novi Sad, Sebia, Sep 7-8, 2009, 148-149.
 10. L. Lazić, S. Popovic, N. Mastorakis, A simultaneous application of combinatorial testing and virtualization as a method for software testing, WSEAS Trans.Information Science and Applications, 6(11):1802-1813, 2009.

5587-popovic-r-snezana