Иван З. Милошевић

Образовање
Машински факултет, Универзитет у Београду, Катедра за ваздухопловство, просечна оцена: 8,10
Дипломски рад: Идејни и главни пројекат новог веома лаког авиона у складу са стандардима CS-VLA

Радно искуство
– Oman Air, национална авио-компанија, Мускат 2019 – 2022.
– Air Serbia, Београд семптебар 2006 – фебруар 2018.
– Prince Aviation ATO, Београд јануар 2015 – фебруар 2019.