Ivan Z. Milošević

Obrazovanje
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za vazduhoplovstvo, prosečna ocena: 8,10
Diplomski rad: Idejni i glavni projekat novog veoma lakog aviona u skladu sa standardima CS-VLA

Radno iskustvo
– Oman Air, nacionalna avio-kompanija, Muskat 2019 – 2022.
– Air Serbia, Beograd semptebar 2006 – februar 2018.
– Prince Aviation ATO, Beograd januar 2015 – februar 2019.