Јована Д. Тодоровић

Јована Тодоровић је рођена 11.09.1995. године у Нишу. Средње образовање завршила је у гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу. На основне академске студије, студијски програм Рачунарске науке, уписала се школске 2014/2015. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршила 2018. године са просечном оценом 9,97. Дипломски рад „Уградња речи у векторски простор са освртом на примену у игри асоцијације“ је одбранила 15.08.2018. године. Године 2018. уписала је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке.