Јулиа С. Радојевић

Јулиа Радојевић је рођена 29.08.1997. године у Београду. Средње образовање завршила је у Филолошкој гимназији у Београду. На основне академске студије, студијски програм Рачунарски дизајн, уписала се школске 2017/2018. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршила 2021. године са просечном оценом 9,19. Године 2022. уписала је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Мултимедијални дизајн.