Лана Јеремић

Избор у звање: уметнички сарадник 2024, Рачунарски факултет
Диплома: 2023, Рачунарски факултет у Београду, Рачунарски дизајн

Лана Јеремић рођена је 6.5.2000. у Београду. Средњу школу, Десету гимназију „Михајло Пупин”, завршила је 2019. године. Дипломирала је 2023. године на Рачунарском факултету нa студијском програму Рачунарски дизајн са просечном оценом 10,00. Исте године уписала је мастер студије Мултимедијалног дизајна. Од школске 2021/22. укључена је у наставу на Рачунарском факултету. Ради на предметима Основи обликовања, Фотографија, Графичко обликовање и Поетика фотографске уметности.

  • „Светлост и прах”, Оставинска галерија, 2023. (самостална изложба)
  • Веб дизајнер и графички дизајнер за Нову галерију визуелних уметности, од 2023.
  • Фотографско документовање фасадних рељефа Сретена Стојановића за потребе изложбе „Сретен Стојановић, 125 година од рођења”, Галерији ФЛУ, 2023.
  • Фотографије за потребе каталога изложбе „Ивана Живковић, од цртежа до слике”, Галерија ФЛУ, 2023.
  • Фотограф годишње изложбе студената Факултета ликовних уметности, 2023.
  • Графичко обликовање пропратног материјала за публикацију „Умрежена слика”, Факултет за медије и комуникације, 2022.
  • Израда анимација за пројекат Винска визија Отвореног Балкана/Wine Vision by Open Balkan, Bulb Creation Studio, 2022.
  • „Superexposure 01”, Културни центар Требиње, 2021. (групна изложба)