др Невена Д. Ранковић

 • Избор у звање 2022. Рачунарски факултет, Софтверско инжењерство
 • Докторат 2022. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Софтверско инжењерство
 • Мастер 2018. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Софтверско инжењерство
 • Диплома 2015. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Информатика

Невена Ранковић је завршила математичку гимназију 2012.године у Београду. Основне академске студије Информатике, смер: Информационе технологије завршава 2015. године на Департману за математику и информатику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. У периоду од 2015. године до 2016.године похађа предавања мастер студија модула: Софтверско инжењерство на Техничком факултету у Штутгарту, Немачка. У истом периоду добија и прво запослење као Јуниор Софтвер Инжењер у Даимлер-у, Мерцедес-Бенц област – Сингелфинден, Штутгарт, Немачка. Мастер академске студије Информатике, смер: Софтверско инжењерство, уписује 2016. године, на Департману за математику и информатику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Мастер рад под називом „Анализа ризика у управљању софтверским пројектима” у сарадњи са истраживачком станицом “Петница” у Ваљеву брани 2018. године. Докторске академске студије уписује 2018. године на истој високошколској институцији. Тренутно очекује одбрану докторске дисертације из области примене вештачке интелигенције у софтверском инжењерству под називом: ”Процена напора и трошкова за развој софтверских пројеката коришћењем вештачких неуронских мрежа заснованих на Тагучијевим ортогоналним векторским плановима”. У периоду од 2018. године до 2019. године је бирана у звање сарадника у настави и асистента на Департману за математику и информатику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, за ужу научну област Рачунарске Науке. Тренутно, Невена Ранковић је изабрана у звање асистента на Катедри за Рачунарске Науке, Рачунарског факултета, Универзитета Унион у Београду. Запослена је и у Софтвер АГ фирми у Берлину, Немачка, при Алфабет центру, као архитекта софтверских решења и трансформација.

Истраживач је на интерном пројекту Рачунарског факултета, Универзитета Унион у Београду, под називом: “Примена вештачке интелигенције у софтверском инжењерству”. У свом научно-истраживачком раду бави се: применом вештаке интелигенције у софтверском инжењерству, пословном интелигенцијом, агилним развојем, веб технологијама, квалитетом софтвера, инжењерством захтева, управљањем софтверским пројектима, тестирањем софтвера и оптимизационим проблемима. Аутор/коаутор је 19 научних радова од којих је 7 објављено у угледним међународним часописима и неколико на међународним конференцијама.

 1. Rankovic, N., Ranković, D., Ivanovic, M., Lazic, Lj. Influence of input values on the prediction model error using artificial neural network based on Taguchi's orthogonal array, Concurrency and Computation: Practice and Experience. 34. 10.1002/cpe.6831. (2022)
 2. Ranković, D., Rankovic, N., Ivanovic, M., Lazic, Lj. The Generalization of Selection of an Appropriate Artificial Neural Network to Assess the Effort and Costs of Software Projects, in Proc. IFIP
  International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, Springer, 2022, pp 420–431. ISBN: 978-3-031-08332-7
 3. Lukić, I., Rankovic, N., Savić, N., Ranković, D., Popov, Z., Vujic, A., Folic, N. A Novel Approach of Determining the Risks for the Development of Hyperinsulinemia in the Children and Adolescent
  Population Using Radial Basis Function and Support Vector Machine Learning Algorithm,Healthcare, 10(5):921, 2022.
 4. N. Ranković, D. Ranković, M. Ivanovic, Lj. Lazić, A New Approach to Software Effort Estimation Using Different Artificial Neural Network Architectures and Taguchi Orthogonal Arrays, IEEE Access, 9: 26926-26936, 2021.
 5. D. Ranković, N. Ranković, M. Ivanovic and Lj. Lazić,Convergence rate of Artificial Neural Networks for estimation in software development projects, Information and Software Technology, 138: 106627, 2021.
 6. Rankovic, N.; Rankovic, D, M. Simic, N. Savić and I. Lukic, Lazic, L.: Risk Assessment and Determination of Factors That Cause the Development of Hyperinsulinemia in School-Age
  Adolescents, Medicina (Kaunas), 58(1):9, 2021.
 7. N. Rankovic, D. Rankovic, M Ivanovic, Lj. Lazic, COSMIC FP method in software development estimation using artificial neural networks based on orthogonal arrays, Connection Science, 34(1):185- 204, 2022 .
 8. N.Rankovic, D.Rankovic, M.Ivanovic, Lj.Lazic, Improved Effort and Cost Estimation Model Using Artificial Neural Networks and Taguchi Method with Different Activation Functions, Entropy,
  23(7):854, 2021.
 9. N. Rankovic, D. Rankovic, M Ivanovic, Lj. Lazic, A Novel UCP Model Based on Artificial Neural Networks and Orthogonal Arrays, Applied Sciences, 11(19): 8799, 2021.
 10. Rankovic, N., Ranković, D., Ivanovic, M., Lazic, Lj. Artificial Neural Network Architecture and Orthogonal Arrays in Estimation of Software Projects Efforts, IEEE International Conference on
  Innovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 25-27 August 2021, Kocaeli, Turkey, 1- 6.