Марко Мудринић

Марко Мудринић рођен је 19. јула 1997. године у Јагодини. Године 2016. завршио је гимназију информатичког смера у Обреновцу. Дипломирао је 2023. године на Рачунарском Факултету, смер Рачунарске науке. Дипломски рад је радио из области софтверског инжењерства на тему ”Примена DevOps принципа и Cloud Native технологија у образовању”. Године 2023. уписао је мастер академске студије на Рачунарском факултету, смер Информациони системи.

Каријеру је започео 2017. године као технички писац за америчку компанију DigitalOcean. Објавио је радове на теме одржавања Linux сервера, коришћења Docker-а, Cloud Native технологија и др. Године 2018. завршио је праксу у оквиру ”Google Summer of Code” програма са Cloud Native Computing фондацијом (CNCF) где је развио решење за комплексни проблем складишта података за Kubernetes агрегатне API сервере. Од 2018. године ради за немачку компанију Kubermatic GmbH на позицији софтверског инжењера задуженог за развој платформи за управљање Kubernetes
кластерима. Тренутно је на позицији сениор софтверског инжењера и ради на развоју Kubernetes-а и других Cloud Native пројеката. Године 2019. постао је сарадник на Kubernetes пројекту, махом задужен за управљање и организацију верзија Kubernetes пројекта. Године 2020. стиче звање ”Release Manager” у оквиру Kubernetes пројекта, на којој позицији ради и данас. Године 2022. и 2023. добио је ”Kubernetes Contributor Award“ награде за значајни допринос Kubernetes пројекту и заједници. На Рачунарском факултету ради од марта 2023. године као демонстратор на предмету Софтверско инжењерство. Новембра 2023. године изабран је у звање сарадника у настави.

Активно држи говоре на водећим стручним конференцијама, попут KubeCon+CloudNativeCon, ContainerDays, и др. Новембра 2023. године изабран је за амбасадора Cloud Native Computing фондације са циљем да промовише и помогне у развоју Cloud Native технологија.

  1. M. Mudrinić, V. Lopez, “How SIG Release Makes Kubernetes Releases Even More Stable & Secure”, KubeCon+CloudNativeCon EU 2023, Amsterdam, Holandija
  2. M. Mudrinić, P. Przekwas, „Migrating Kubernetes CI Jobs to AWS“, Kubernetes Contributor Summit EU 2023, Amsterdam, Holandija
  3. M. Mudrinić, „Building KubeOne: yet another Kubernetes cluster management tool“, ContainerDays EU 2019, Hambrug, Nemačka
  4. M. Mudrinić, „Lightning Talk: Spawning Kubernetes In CI For Integration Tests“, KubeCon+CloudNativeCon 2018 NA, Sijetl, SAD