Михајло Стојановић

Михајло Стојановић је рођен 16.10.2000. године у Лесковцу. На основне академске студије, смер рачунарске науке, уписао се школске 2019/2020. године на Рачунарском факултету у Београду.

Од октобра 2021. је студент демонстратор.

Студије је завршио 2023. године са просечном оценом 8.75 и одбрањеним радом из области Теоријског рачунарства.

Тренутно је на Рачунарском факултету на мастер студијама рачунарских наука.