Милан З. Бојић

Милан Бојић је рођен 20.02.1999. године у Београду. На основне академске студије, студијски програм Рачунарске науке, уписао је школске 2018/2019. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршио са просечном оценом 9.69. Дипломски рад је радио из области Машинског учења и Квантног рачунарства. Године 2022. уписао је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке