Милица В. Бакић

Милица Бакић рођена је 20.03.1999. године у Хамбургу. На основне академске студије, студијски програм Рачунарске науке, уписала се школске 2018/2019. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршила са просечном оценом 8.92. Радила је дипломски рад који припада областима Развој софтвера и Софтверско инжењерство. Године 2022. уписала је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Софтверско инжењерство.