Наташа М. Радуловић

Наташа Радуловић је рођена 9. априла 1995. године у Београду, где је завршила основну школу „Душко Радовић”.
Завршила је Земунску гимназију, природно-математички смер, 2014. године. Исте године уписује основне студије на
Математичком факултету Универзитета у Београду и наредне две године студира на одсеку за
примењену математику. 2016. наставља студирање на Рачунарском факултету Универзитета
Унион на смеру за рачунарско инжењерство. Студије је завршила 2020. године, са просеком
оцена 8.50. Тренутно је студент мастер студија на Рачунарском факултету.

6252-natasa-radulovic