dr Rastko B. Kukić

Osnovne studije: Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, Diplomirani grafičar likovnih umetnosti, 2004.

Magistarske studije: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Interdisciplinarne magistarske studije, Grupa za digitalnu umetnost, 2008. godine (naziv magistarske teze: Cubbiculum Vitae, kompjuterski animirani film)

Doktorske studije: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Interdisciplinarne dokrorske studije, Grupa za digitalnu umetnost, 2015. Godine (naslov doktorskog rada: SUPERMARKET – digitalni muzički animirani film)

Rastko Kukić je rođen u Čačku 1980. godine. Završio je Fakultet likovnih umetnosti, odsek Grafika. Magistrirao 2008. godine na interdisciplinarnim magistarskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu, na smeru Digitalna umetnost. Doktorirao 2015. godine na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu, Bavi se digitalnom grafikom, 2D animacijom, 3D animacijom i digitalnim videom. Saradnik je časopisa Gradac za koji je izradio likovna rešenja za više naslovnih strana.

2023 – Univerzitet Union, Računarski fakultet, Beograd. Nastavnik za užu umetničku oblast Računarska animacija. Angažovan na predmetima: Modelovanje, Multimedijalni projekti 1, Multimedijalni projekti 2.
2008 – 2022. Univerzitet Metropolitan, Fakultet digitalnih umetnosti, Nastavnik za užu umetničku oblast Dizajn interaktivnih medija u zvanju docenta. Angažovan na predmetima: Animirana grafika (Motion Graphics), Uvod u 3D modelovanje i animaciju (Izrada kompjuterske animacije), Digitalni video i 3D modelovanje i teksturisanje.
2008 – 2023. Saradnik časopisa Gradac. Autor većeg broja autorskih likovnih rešenja naslovnih strana.
2017 – 2023. Saradnik Bulb Creation studija u statusu senior 3D i Motion Graphics dizajner

Filmografija:

 • Cubbiculum Vitae, 7:00, animirani film, Srbija, 2008.
 • Bez naziva, 3:00, animirani film, Srbija, 2014.
 • Supermarket, 7:05 animirani film, Srbija, 2015.
 • Iza horizonta, 6:45, animirani film, Srbija, 2023.

Filmski festivali: 

Festival digitalnog filma KD Myra Locatelli, Ljubljana, 2005
European Festival of Animated Film BALKANIMA, Belgrade, 2008.
LJUBLJANA INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL, Ljubljana, 2009.
Festival ALTERNATIVE FILM/VIDEO, Beograd, 2005.
Festival The Resonance Exhibition 2014, Ričmond, SAD, 2014.
ReAnimania IAFCFY, Jerevan, Jermenija,2015.
Chester International Film Festival, Čester, VB, 2016.
MONSTRA, Lisabon, Portugalijal, 2016.
Cartoons on the Bay, Venecija, Italija, 2016.

SUPERTOON International Animation Festival, Šibenik, Hrvatska, 2016.
AJAYU, Puno, Peru, 2016.
Anča, International Animation Festival, Balkan Now: Serbia, Žilina, Slovakia, 2016.

Nagrade i priznanja: 

 • Perspektive XXXI, YU GALERY OF ART, Belgrade, Serbia, 2004.
 • FESA – Festival Evropske Studentske Animacije / Festival of European Student
  Animation, Beograd, 2015. Nagrada – Reklamni film ili muzički spot.

Učešće u projektima:

 • 1700 godina Milanskog Edikta: 3D vizuelizacija Medijane, rad u okviru projekta «Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju», 2019.
 • 1700 godina Milanskog Edikta: 3D vizuelizacija Medijane, rad u okviru projekta «Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju», 2020.

Poznavanje računarskih programa:

 • Autodesk Maya (napredni nivo)
 • Adobe After Effects (napredni nivo)
 • Zbrush (visok nivo)
 • Adobe Substance Painter (napredni nivo)
 • Adobe Premiere Pro (napredni nivo)

5587-kukic-rastko