Силвија Ј. Суботић

Силвија Суботић је рођена 29.8.1995. године у Крагујевцу. На основне академске студије студијски програм Рачунарске науке уписала се школске 2017/2018. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршила 2021. године са просечном оценом 9,31. Дипломски рад је радила из области Биоинформатике. Године 2021. уписала је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке.