Тодор Н. Михајловић

Тодор Михајловић је рођен 31.10.1997. године у Београду. Средње образовање завршио је у IV београдској гимназији. На основне академске студије, студијски програм Рачунарске науке, уписао се школске 2016/2017. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршио 2022. године са просечном оценом 8,78. Дипломски рад је радио из области Софтверског инжењерства. Године 2022. уписао је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке.