Вишња Д. Стојановић

Вишња Стојановић је рођена 25.07.1998. године у Сокобањи. Средње образовање завршила је у гимназији „Бранислав Нушић“ у Сокобањи. На основне академске студије, студијски програм Рачунарски дизајн, уписала се школске 2017/2018. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршила 2021. године са просечном оценом 9,78. Године 2021. уписала је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Мултимедијални дизајн.