dr Vladislav S. Radak

Rođen je u Beogradu gde je završio Osnovnu školu „Vuk Karadžić“, Matematičku gimnaziju, a potom i Matematički fakultet, smer statistika, aktuarska i finansijska matematika. Master rad „Dinamički model signaliziranja i njegova primena u visokom obrazovanju“ odbranio je 2013. godine. Osim toga završio je i nižu muzičku školu „Dr Vojislav Vučković“, odsek za harmoniku, drugi instrument mu je bio klavir.