Дипломирали Дејан Јаћимовић и Никола Рачић

Студенти Дејан Јаћимовић (06/04) и Никола Рачић (44/03) дипломирали су у петак, 30. јуна 2008. године на Рачунарском факултету. Дејан, коме је ментор био др Бранимир Тренкић, одбранио је дипломски рад на тему „Једна реализација друштвеног умрежавања – МPZFlock“. Он се у свом раду бавим новим технологијама које се користе у развоју друштвеног умрежавања, а примењено решење је фокусирано на музику. Коришћене технологије за развој укључују PHP, MySQL, AJAX, Flash и друге. Фотографије са одбране можете погледати у галерији.

Никола је одбранио рад на тему „Примена Swing MVC архитектуре у имплементацији GUI апликација“. Њему је ментор био др Владимир Филиповић, а у раду се бави предностима МVC (Model-view-controller) архитектуре, дизајнирањем MVC-а коришћењем антонација и имплементацијом GUI апликације коришћењем MVC. Фотографије са одбране дипломског рада можете погледати у галерији.

993-diplomirali-dejan-jacimovic-i-nikola-racic