Diplomirali Dejan Jaćimović i Nikola Račić

Studenti Dejan Jaćimović (06/04) i Nikola Račić (44/03) diplomirali su u petak, 30. juna 2008. godine na Računarskom fakultetu. Dejan, kome je mentor bio dr Branimir Trenkić, odbranio je diplomski rad na temu „Jedna realizacija društvenog umrežavanja – MPZFlock“. On se u svom radu bavim novim tehnologijama koje se koriste u razvoju društvenog umrežavanja, a primenjeno rešenje je fokusirano na muziku. Korišćene tehnologije za razvoj uključuju PHP, MySQL, AJAX, Flash i druge. Fotografije sa odbrane možete pogledati u galeriji.

Nikola je odbranio rad na temu „Primena Swing MVC arhitekture u implementaciji GUI aplikacija“. Njemu je mentor bio dr Vladimir Filipović, a u radu se bavi prednostima MVC (Model-view-controller) arhitekture, dizajniranjem MVC-a korišćenjem antonacija i implementacijom GUI aplikacije korišćenjem MVC. Fotografije sa odbrane diplomskog rada možete pogledati u galeriji.

993-diplomirali-dejan-jacimovic-i-nikola-racic