Diplomirali Igor Mijatović i Nemanja Radosavljević

Na Računarskom fakultetu u četvrtak 09.10.2008. diplomirali su Igor Mijatović (34/04), koji je odbranio diplomski rad na temu „UWB bežične komunikacije – OFDM u UWB komunikacijama, UWB mreže i aplikacije“ i Nemanja Radosavljević (28/04), koji je branio rad na temu „UWB komunikacije – koncepti UWB sistema, UWB signali, modulacije i osobine“. Igor i Nemanja se u svojim radovima bave istorijom razvoja, prednostima i karakteristikama UWB komunikacija, MB-OFDM sistemom, poređenjem MB-OFDM i MB-impulsnog OFDM sistema kao i UWB mrežama i njihovom praktičnom primenom.

Odbrani su prisustvovali mentor dr Desimir Vučić, član komisije dr Dragan Miletić i brojni gosti. Fotografije sa odbrane možete pogledati u galeriji.

1044-diplomirali-igor-mijatovic-i-nemanja-radosavljevic