Diplomirali – Ivan Živanović i Jelena Kljujić

Na Računarskom fakultetu je diplomirao Ivan Živanović (11/04), koji je odbranio diplomski rad na temu „Programska realizacija sistema za šifrovanje, potpisivanje i razmenu elektronske pošte“. Odbrani su prisustvovali mentor dr Mirjana Radivojević, član komisije doc. dr Desimir Vučić i prijatelji. Ivan u svom radu razmatra proces razmene elektronske pošte i utvrđuje sigurnosne propuste u postojećim sistemima za razmenu. Prezentovana je Java aplikacija koja otklanja sigurnosne nedostatke korišćenjem različitih rešenja.

 

Dan ranije diplomirala je Jelena Kljujić (10/04), koja je odbranila rad na temu „MIMO sistemi i prostorno-vremensko kodovanje“. Jelena u svom radu daje opšti pregled tehnologije MIMO sistema, sa osvrtom na trendove savremenih komunikacija kao i na ulogu MIMO sistema i prostorno-vremensko kodovanje u narednim generacijama mobilnih i bežičnih komunikacionih sistema. Odbrani je prisustvovala mentorka dr Mirjana Radivojević, član komisije doc. dr Desimir Vučić i brojni gosti.

Fotografije sa odbrane možete pogledati u galeriji.

942-diplomirali-ivan-zivanovic-i-jelena-kljujic