Diplomirao Jovica Šabić

Na Računarskom fakultetu u utorak 14. jula 2009. diplomirao je Jovica Šabić (06/05), koji je odbranio diplomski rad na temu „Validacija JSF formi upotrebom Hibernate anotacija“.

Java Server Faces tehnologija je s godinama potvrdila status značajnog standarda u kreiranju interfejsa serverskih aplikacija. Sa učešćem brojnih ekspertskih grupa iz ove oblasti, JSF API-ji se dizajniraju sa potrebnim alatima koje web dizajn u znatnoj meri olakšavaju. Danas postoje brojni framework-ovi koji su bazirani na JSF standardu.“ – zaključio je Jovica Šabić u izlaganju svog diplomskog rada.

Odbrani su prisustvovali mentor doc. dr Milan Vidaković i član komisije redovni profesor Milan Merkle, kao i brojni gosti.

Fotografije sa odbrane diplomskog možete pogledati u galeriji.

1260-diplomirao-jovica-sabic