Doktorska disertacija

Naučno-nastavno veće Računarskog fakulteta u Beogradu, Knez Mihailova br. 6, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je na uvid dostupna doktorska disertacijamrDragana Spasića, pod nazivom „Prilog istraživanju sistema za vremensko žigosanje“.  Disertacija se nalazi u biblioteci Računarskog fakulteta i dostupna je za javnost u narednih 30 dana.

2431-doktorska-disertacija