Diplomirao Nikola Stojiljković

Student Nikola Stojiljković diplomirao je na RAF-u sa temom Pretraga proizvoda po boji na osnovu slike. Odbrani rada prisustvovali su mentor – dr Snežana Popović, član komisije – Dušan Vujošević, kao i brojna publika.

„U ovom radu prikazana je primena poznatih filtera i metoda za klasterovanje, kako bi detektovali boje na slici. Dati su osnovni pojmovi i koncepti vezani za obradu slika, kao i poznati algoritmi, koji su ustaljeni u praktičnoj primeni. Algoritmi, opisani u ovom radu, nisu jeftini, ali daju dobre rezultate.

Takođe, neke od boja, koje predstavljaju kombinaciju više boja, na primer žuto-zelena, teško je klasifikovati, osim ukoliko se u paleti ne nalazi baš ta boja. Najveći problemi su izbor palete, koja bi omogućila korisnicima da pronađu većinu proizvoda, a da pritom njena veličina ostane u granicama normale, kao i segmentacija, koja određuje koji pikseli su bitni za detekciju boja.“ – zaključuje Nikola u svom završnom radu.

3874-diplomirao-nikola-stojiljkovic