Diplomirao Miloš Milenković

Na Računarskom fakultetu diplomirao je Miloš Milenković sa radom na temu Klasterovanje JBoss aplikacionog servera. Odbrani su prisustvovali dr Milan Vidaković, mentor, i Miloš Jovanović, član komisije.

„Klasterovanje aplikacionih servera omogućava nam da dobijemo prednosti klasterovanog okruženja, čak i kada radimo sa kompleksnim aplikacijama koje imaju potrebu za čuvanjem stanja. WildFly u mnogome olakšava konfiguraciju samog klastera, i praktično nudi gotovo rešenje, bez potrebe dodatne konfiguracije, za manje komplikovane aplikacije i okruženja. Takođe, WildFly ostavlja dosta prostora za konfiguraciju po sopstvenom nahođenju, i mogućnost da se prave i kontrolišu jako kompleksni sistemi sa stotinama računara.“ – ističe Miloš u svom radu.

3953-diplomirao-milos-milenkovic