Diplomirao Marko Baković

Student Marko Baković je 30. avgusta 2017. godine na RAF-u odbranio svoj diplomski rad na temu Poređenje heuristika za rešavanje problema pakovanja u korpe pred mentorom dr Draganom Uroševićem i dr Bojanom Dimić Surla, članom komisije.
„Kada je u pitanju rešavanje problema pakovanja u korpe u praksi postoje mnogo kompleksnije i bolje heuristike od heuristika koje smo pomenuli ovde. Ali možemo zaključiti da ne postoji jedan najbolji pristup za sve ulaze već se treba fokusirati na što bolju analizu ulaza koje očekujemo. Treba odabrati algoritam koji postiže dobre rezultate na tipu ulaza koji odgovara našoj primeni, a koji se u isto vreme uklapa u naša ograničenja po pitanju složenosti. „ – zaključio je Marko.
Fotografije sa odbrane pogledajte u galeriji.

4522-diplomirao-marko-bakovic