Дипломирао Михаило Јовановић

Студент Михаило Јовановић је у петак, 22. децембра 2017. године на РАФ-у одбранио свој дипломски рад на тему Оптимизација симулирањем колоније мрава пред ментором др Јеленом Васиљевић и др Немањом Илићем, чланом комисије.
„Резултати примене ACO и TSP показују да, код правилно распоређених градова, као што је то случај са кружно постављеним градовима, алгоритам веома брзо конвергира и долази до оптималног решења. Узастопно поновљени алгоритми дају идентична решења. Разлог оваквог понашања алгоритма је што код кружно распоређених градова нема локалних оптимума и зато се оптимизација завршава веома брзо“ – закључио је Михаило.

4688-diplomirao-mihailo-jovanovic