Petar Erić odbranio je diplomski rad na temu „Registracija članova sportskih društava“

Student Računarskog fakulteta Petar Erić 21. oktobra odbranio je diplomski rad na temu Registracija članova sportskih društava pred komisijom koju su činili: mentor prof. dr Milan Vidaković i dr Bojana Dimić Surla.
„Diplomski rad predstavlja aplikaciju za evidentiranje članova sportskih društava. Razvijena aplikacija omogućava registraciju aktivnosti članova, praćenje redovnosti prisustva natreninzima, finansijske efekte prikupljenih članarina, kao i registraciju korisnika i dodeljivanjerazličitim korisničkim grupama.
Aplikacija na osnovu registrovanih dolazaka daje statističkeizveštaje o stepenu iskorišćenja mesečne članarine i finansijskim efektima. Obezbeđujemarkiranje korisnika koji nisu u roku izmirili svoju članarinu. Osim toga, svi članovi kluba dobijaju na kraju meseca izveštaje o broju treninga na kojima su prisustvovali, kao i o stanju svog kredita.
Pogodnosti koje donosi aplikacija: jednostavna registracija prisustva na treninzima, obaveštavanje korisnika u slučaju da nisu uplatili članarinu za aktuelni mesec, svi korisnici na kraju meseca dobijaju izveštaje o broju odrađenih treninga, menadžeri na kraju meseca dobijaju izveštaje o ostvrenim prihodima,menadžeri na kraju meseca dobijaju izveštaje o članovima koji nisu izmirili svoje obaveze, mogućnost rada aplikacije na više jezika.
Aplikacija je razdvojena na dva dela:
1. Serverski deo sa bazom podataka pruža REST API podršku kroz standardni web service. Implementacija je realizovana u programskom jeziku GO, a za skladištenje podataka korišćena je MySql baza podataka.
2. GUI deo sadrži korisnički interfejs i sprege ka serverskom delu. Implementacija je realizovana u Angular verziji 7.
Prilikom organizacije softvera, vođena je briga o mogućnosti za kasniju timsku nadogradnju aplikacije. Ugrađeni su standradni elementi sigurnosnih mehanizama, koji se baziraju na HTTPS, JWT tokenima i kriptovanju osetljivih korisničkih informacija preko PBDKF2 algoritma“.

5537-petar-eric-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-registracija-clanova-sportskih-drustava