Одбрана мастер рада на тему „Моделовање података за потребе система електронског пословања“

Студенткиња Ивана Мијатовић  је у понедељак, 9. новембра 2020. године одбранила свој мастер рад на тему „Моделовање података за потребе система електронског пословања“ пред ментором др Душаном Вујошевићем и др Снежаном Поповић и др Милошем Раденковићем, члановима комисије.
У апстракту свог рада Ивана је истакла: „Предмет овог рада је пројектовање модела података потребних компанијама које желе да воде електронско пословање. Циљ је утврдити потребне податке, њихов формат и семантику, као и њихов распоред у сложеној структури базе података која служи као основа интегрисаног информационог система са функционалношћу електронског пословања. Методолошки, документ критички упоређује различите приступе моделовању података доступне у литератури и решењима отвореног кода, и представља процес примене изабраних модела.“
„Модели података у овом раду фокусирани су на јединствене конструкције података који су потребни за одржавање података специфичних за електронску трговину. Можда су најважније конструкције података оне које прихватају захтеве за информацијама о посетама, садржају веба, пријави корисника, објектима и погоцима сервера. Неке модификације модела података и додатни модели били би додати предузећима која желе ефикасније да задрже информације о електронској трговини. Подтипизирали би се одговарајући односи странака, додали подтипови механизама за контактирање странака, проширили модели производа и укључили објекти који се могу складиштити и користити на веб страници, додале би се потребе странака у вези са веб посетама, интернет претплате, модел веб посета и учитавања сервера, шеме за анализу учитавања и информације о посетама.“ – закључила је Ивана.
Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6052-odbrana-master-rada-na-temu-modelovanje-podataka-za-potrebe-sistema-elektronskog-poslovanja