Odbrana master rada na temu „Modelovanje podataka za potrebe sistema elektronskog poslovanja“

Studentkinja Ivana Mijatović  je u ponedeljak, 9. novembra 2020. godine odbranila svoj master rad na temu „Modelovanje podataka za potrebe sistema elektronskog poslovanja“ pred mentorom dr Dušanom Vujoševićem i dr Snežanom Popović i dr Milošem Radenkovićem, članovima komisije.
U apstraktu svog rada Ivana je istakla: „Predmet ovog rada je projektovanje modela podataka potrebnih kompanijama koje žele da vode elektronsko poslovanje. Cilj je utvrditi potrebne podatke, njihov format i semantiku, kao i njihov raspored u složenoj strukturi baze podataka koja služi kao osnova integrisanog informacionog sistema sa funkcionalnošću elektronskog poslovanja. Metodološki, dokument kritički upoređuje različite pristupe modelovanju podataka dostupne u literaturi i rešenjima otvorenog koda, i predstavlja proces primene izabranih modela.“
„Modeli podataka u ovom radu fokusirani su na jedinstvene konstrukcije podataka koji su potrebni za održavanje podataka specifičnih za elektronsku trgovinu. Možda su najvažnije konstrukcije podataka one koje prihvataju zahteve za informacijama o posetama, sadržaju veba, prijavi korisnika, objektima i pogocima servera. Neke modifikacije modela podataka i dodatni modeli bili bi dodati preduzećima koja žele efikasnije da zadrže informacije o elektronskoj trgovini. Podtipizirali bi se odgovarajući odnosi stranaka, dodali podtipovi mehanizama za kontaktiranje stranaka, proširili modeli proizvoda i uključili objekti koji se mogu skladištiti i koristiti na veb stranici, dodale bi se potrebe stranaka u vezi sa veb posetama, internet pretplate, model veb poseta i učitavanja servera, šeme za analizu učitavanja i informacije o posetama.“ – zaključila je Ivana.
Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.

6052-odbrana-master-rada-na-temu-modelovanje-podataka-za-potrebe-sistema-elektronskog-poslovanja