Студент Саша Самарџић одбранио је дипломски рад на тему „Подухват новог типа платформе за електронско пословање пројектован техником лин канваса“

Студент Рачунарског факултета Саша Самарџић је 29. октобра 2020. године одбранио дипломски рад на тему Подухват новог типа платформе за електронско пословање пројектован техником лин канваса пред комисијом коју су чинили: ментор др Душан Вујошевић и члан др Ђорђе Бабић.
Основна идеја и тема овог рада је развој платформе која је једноставна з акоришћење како купцима, тако и продавцима/произвођачима. Платформа је замишљена у форми апликације и веб сајта где локални, за почетак српски, произвођачи праве своје продавнице и оглашавају своје производе. Купци претражују производе и приликом евентуалне куповине, купцу се наплаћује износ цене производа са картице и новац, умањен за износ провизије платформе уплаћује се продавцу након потврде да је купац свој производ добио и да је њиме задовољан, односно да није покренуо поступак жалбе. – наведено је у апстракту.
Након израде првих опипљивих решења платформе, могло би се кренути у интерно тестирање и отклањање евентуалних проблема и багова, након чега би се кренуло у тестирање са раним усвајачима у виду првих произвођача и одабране групе купаца и након овог периода затвореног тестирања, те сакупљања повратних информација од тестне групе, вршиле би се евентуалне модификације према утисцима и повратним информацијама, отклонили би се евентуални недостаци и платформа би била спремна за коначно пуштање у рад и прве кориснике – закључио је Саша.
Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6028-student-sasa-samardzic