Студенткиња Тамара Здравковић одбранила је дипломски рад на тему „Систем за парсирање информација са NBA кошаркашких утакмица“

Студенткиња Рачунарског факултета Тамара Здравковић је 7. септембра 2020. године одбранила дипломски рад на тему Систем за парсирање информација са NBA кошаркашких утакмица пред комисијом коју су чинили: ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Петар Бојовић.
„Тема дипломског рада је израда десктоп апликације која рачуна основну и напредну статистику за NBA кошаркашку лигу. Апликација је развијана коришћењем микросервисне софтверске ахитектуре, која се састоји из три микросервиса, од која два рачунају основну и напредну статистику, док један представља JavaFX интерну десктоп апликацију.“… „У раду ће бити описан начин имплементације, све од планирања архитектуре до клијентског дела апликације прављеног искључиво за интерну употребу у компанији.“ – наведено је у уводу.
„Микросервиси смањују сложеност система поделом на мање софтверске компоненте које су јасно раздвојене, па је с тога овај пројекат подељен на више сервиса са јасним функцијама који међусобно комуницирају асинхроно преко jms-а, за разлику од синхроне комуникације уз помоћ хттп протокола, која се углавном користи за wеб апликације, што у овом случају није био пример – већ израда JavaFX десктоп апликације. Међутим, због коришћења REST архитектуре може се једноставно имплементирати wеб или android клијент који би позивао дате микросервисе.“ – закључила је Тамара.
Фотографије са одбране налазе се у галерији.

5939-studentkinja-tamara-zdravkovic-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu-sistem-za-parsiranje-informacija-sa-xa-nba-xa-kosarkaskih-utakmica