Студент Мариано Субан одбранио је дипломски рад на тему „Развој система за генерисање персонализованих тестова компатабилних са Moodle платформом коришћењем Ruby on Rails framework-а“

Студент Рачунарског факултета Мариано Субан је у понедељак, 27. децембра 2021. године одбранио дипломски рад на тему Развој система за генерисање персонализованих тестова компатабилних са Moodle платформом коришћењем Ruby on Rails framework-а пред комисијом коју су чинили ментор др Милош Раденковић и члан др Душан Вујошевић.

У уводу свог рада Мариано је истакао следеће:

У овом раду се истражује начин на који би се Moodle платформа могла интегрисати са апликацијом за персонализовање тестова. Иако Moodle платформа нуди широк опсег опција за генерисање тестова, увек се може додатно персонализовати. Наиме Moodle платформа нема подршку за давање тежине питањима и самим тим креирање теста жељене тежине. Апликација у коју би се унела питања из Moodle-а зарад додељивања тежине и додатних ознака које би допринеле у генерисању теста, би могла бити користан додатак Moodle платформи.

Циљ рада је креирање такве апликације коришћењем Ruby on Rails оквира. У апликацију се увозе питања из Moodle-а. Унутар апликације предавач може да персонализује питања, тако што ће им доделити тежине и ознаке. Након тога предавач може де генерише скуп насумичних питања различите тежине, која би се унела назад у Moodle за генерисање теста.

У овом раду смо истражили начин на који се израђује апликација за генерисање персонализованих тестова као додатак Moodle платформи. Апликација служи да се додатно прилагоде питања у тесту. Тиме се постиже доследност тежине тестова у току трајања курса. Коришћење Ruby on Rails оквира омогућује је даље развијање апликације без промена у моделу апликације, тако да је сам изглед апликације измењив.

Апликација овог типа може бити користан помоћни алат за генерисање тестова на Moodle платформи. Недостаци апликације су број корака који потребан како би се постигао жељени циљ. Питања се креирају на Moodle платформи, па се увозе у апликацију, где предавач персонализује свако питање понаособ. Након тога кад се напокон генерише датотека са питањима која ће бити коришћена у тексту, предавач опет мора да унесе питања у Moodle. Зарад побољшања апликације требало би смањити број корака и образаца, као на пример додавање динамичких образаца у листу унетих питања, помоћу којих би предавач уз помоћ 2 клика мењао тежину, као и интеграција апликације и Moodle-а помоћу веб сервиса, како би се генерисани тест аутоматски унео на Moodle платформу, уместо поновног отрпемања датотеке што би веома убрзало и олакшало цео процес генерисања теста. – закључио је Мариано.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6582-student-mariano-suban-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-razvoj-sistema-za-generisanje-personalizovanih-testova-kompatabilnih-sa-moodle-platformom-koriscenjem-ruby-on-rails-framework-a