Студент Рачунарског факултета Александар Тодоровић одбранио је дипломски рад на тему „Уређај за праћење заузетости паркинг места“

Студент Рачунарског факултета Александар Тодоровић одбранио је, 25. марта 2021. године, дипломски рад на тему Уређај за праћење заузетости паркинг места, пред комисијом коју су чинили ментор др Милош Јовановић и члан др Јелена Васиљевић.

Циљ овог рада је да прикаже пројектовање уређаја за праћење заузетости паркинг места као решење које би требало да резултује смањењем времена тражења слободног  паркинг места, што даље утиче и на смањење емисија CO2 и других штетних гасова. Како број возила у градовима из године у годину расте, проналажење места за паркирање постаје све већи проблем. У Великој Британији истраживање је показало да возачи проводе 91 сат – више од 4 дана годишње тражећи пракинг и да је за 40% њих то стресно искуство. Поред психолошког утицаја на саме возаче, дуго тражење паркинг места представља и штетан фактор по околину. Чак 30% CO2 којег генеришу аутомобили настаје током тражења паркинг места. Како је аутомобилски саобраћај један од главних узрочника оштећења озонског омотача и глобалног загревања, јасно је да би смањење времена потребног за паркирање имало осетан утицај. Да би одговорило на тај проблем велики број градова прибегава стратегији забране паркирања, па чак и комплетног саобраћаја моторних возила у центру града. Ипак, немају сви градови инфраструктуру која омогућава такво решење, тако да је најчешћа солуција ограничавање времена које возач сме да проведе на паркинг месту„.

 Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6252-student-racunarskog-fakulteta-aleksandar-todorovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-uredaj-za-pracenje-zauzetosti-parking-mesta