Студент Вукан Данчетовић одбранио је дипломски рад на тему „Бушени конволуциони кодови“

Студент Рачунарског факултета Вукан Данчетовић је 7. јула 2021. године одбранио дипломски рад на тему „Бушени конволуциони кодови“ пред комисијом коју су чинили ментор, др Селена Вукотић и члан, др Десимир Вучић.
Вукан је у закључку направио кратак осврт на свој дипломски рад:
„На почетку рада смо говорili уопштено о заштитном кодовању (како функционише, на којим основама је базирано, који све типови постоје). Описани су блок кодови и конволуциони кодови и наведена је њихова разлика. Наиме, конволуциони кодови користе другачији приступ у заштитном кодовању од блок кодовања јер обрадјују континуално секвенце информационих бита.

У другом делу рада бавили смо се пунктираним, бушеним конволуционим кодовима. Описан је начин функционисања ових конволуционих кодова са бушењем и дат њихов илустративни пример са одговарајућим дијаграмом стања.
Витербијево декодовање је описано кроз принцип рада самог алгоритма и детаљним приказом декодовања са примером.
Посебно је описан принцип бушених конволуционих кодова са компатибилним кодним количником (RCPC). Приказан је и један карактеристични пример RCPC.“

6427-srudent-vukan-dancetovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-buseni-konvolucioni-kodovi