Student David Milosavljević odbranio je diplomski rad na temu „Cyber Security Veb Aplikacija“

Student Računarskog fakulteta David Milosavljević je u sredu, 28. septembra 2022. godine odbranio diplomski rad na temu Cyber Security Veb Aplikacija pred komisijom koju su činili mentor dr Snežana Popović i član dr Miloš Milosavljević.

U uvodu svog rada David je istakao sledeće:

Uz razvoj IT oblasti, povećava se upotreba interneta pa tako nastaje i sve više veb sajtova. Digitalna bezbednost je sve više zastupljenija zbog samog napretka interneta gde nastaju i sve više potencijalnih napada. Sajtovi za digitalnu bezbednost postoje dugo kako u svetu tako i kod nas, takvi sajtovi nude korisne informacije kako se zaštititi od internet kriminalaca kao i razne usluge, pa tako i naša veb aplikacija. Tema ovog rada je cyber security odnosno digitalna bezbednost koja se odnosi na sam proces izrade veb aplikacije kao i sadržaj i smisao te aplikacije. Početna faza izrade veb aplikacije je smišljanje njenog dizajna kako bi kasnije pomoću tog dizajna pratili i konstruisali samu veb aplikaciju i dizajn doveli u život tj. u funkcionalnu veb aplikaciju. Pošto je dizajn odrađen i znamo kako treba izgledati veb aplikacija, sledeći korak je bio da napravimo kostur odnosno kodiranje polja i okvira gde će kasnije biti sadržaj. Proces pravljenja kostura je takav da se prvo pravi header i u njega postavljaju tačne mere odnosa za unos sadržaja kako bi kasnije prilikom unosa samog sadržaja sve izgledalo kao sa dizajna i lepo se uklopilo. Zatim imamo hero sekciju koja je i najviše upadljiva prilikom ulaska na sajt te baš iz tog razloga treba da bude i najbolje odrađena kako estetski tako i informativno. Posle hero sekcije na red dolaze i ostali deo stranice koji se sastoji od mnoštvo sekcija gde svaka ima svoj sadržaj i smisao i na kraju footer sa svim potrebnim informacijama i sadržajem.

Ubrzani razvoj veb tehnologija otvorio je mogućnost razvoja najrazličitijih veb aplikacija. Razvojem interneta pored razvoja veb tehnologija nastaje i negativna strana a to je razvoj digitalnog kriminala, veoma opasna stavka interneta koja je dosta napredovala i našla načine na koje može delovati. Iz tog razloga postoje razne informacije vezane za digitalnu bezbednost i kako se pravilno zaštiti što je i sam sadržaj ove veb aplikacije koja se naziva baš tako, digitalna bezbednost.

U ovom diplomskom radu razvijena je veb aplikacija o digitalnoj bezbednosti koja nudi informacije o tome kako se zaštiti, na koji način možete biti napadnuti i informacije vezane za digitalnu bezbednost od nekih bitnih termina do zanimljivih činjenica. Veb aplikacija koristi tehnologije html-a, css-a, bootstrap-a i javascript-a. Sadrži glavnu stranicu i šest ostalih stranica koje su funkcionalne i poptuno responsive. Glavna stranica sadrži informacije kako se zaštiti, oblike napada, kontakt formu, novčane usluge koje sadrže razne usluge kako biste se što bolje zaštitili i razne druge opcije. Ostale stranice sadrže detaljne informacije već izloženih stavki glavne stranice sa nekim svojim jedinstevnim sadržajem. – zaključio je David.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.