Студент Никола Тасић одбранио је дипломски рад на тему „Анализа фазних прелаза Потсовог модела применом Monte Carlo симулације“

Студент Рачунарског факултета Никола Тасић је у среда, 24. марта 2022. године одбранио дипломски рад на тему Анализа фазних прелаза Потсовог модела применом Monte Carlo симулације пред комисијом коју су чинили ментор др Ирена Јовановић и члан др Невена Марић.

 У уводу свог рада Никола је истакао следеће:

Магнетне особине појединих материјала познате су људској раси већ миленијумима. Кинески извори наводе да су се магнети примењивали у иглама компаса већ 2500. године п.н.е. У Европи први феноменолошки описи магнета налазе се у делима старогрчких филозофа.

Детаљнији опис магнетизма добиће се тек два миленијума касније. Године 1820. Ханс Кристијан Орстед случајно открива да електрична струја индукује магнетно поље. Деценију касније, Максвел, ослањајући се на претходне радове Фарадеја, Ампера и других, формулише комплетну класичну теорију електромагнетизма, описану кроз његове чувене четири једначине.

Нумеричке симулације показале су се као одличан алат при анализи поједи них система статистичке физике превише комплексних за чист математички третман, поготово са наглим развојем све моћнијег хардвера. Велика предност ових система јесте у њиховој флексибилноси – они се могу лако генерализовати и применити у другим гранама науке. Потсов и модели сродни њему нашли су примену у медицни, где се најчешће користе за симулацију вишећелијских система. Поред практичних примена, даља истраживања свакако је потребно спровести и са теоријске стране. Граф-теоретска анализа указује на везу Потсовог модела и одредених графовских полинома у специјалним случајевима. Општа конекција теорије графова и Потсовог модела (а преко њега и статистичке физике) и даље је отворен проблем. – закључио је Никола.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.