Студент Алекса Ђокић одбранио је дипломски рад на тему „Сага шаблони у микросервисној архитектури“

Студент Рачунарског факултета Алекса Ђокић је у четвртак, 28. децембра 2023. године одбранио дипломски рад на тему Сага шаблони у микросервисној архитектури пред комисијом коју су чинили ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Немања Радосављевић.

У уводу свог рада Алекса је истакао следеће:

У савременом свету софтверског инжењеринга, микросервисна архитектура се  намеће као водећи приступ у дизајну и развоју апликација. Ова архитектура, која  подразумева дизајнирање апликација као скупа малих, независних сервиса, омогућава  већу агилност, бољу скалабилност и лакше управљање у односу на традиционалне  монолитне архитектуре. Сваки од ових сервиса има своју специфицирану  функционалност и може комуницирати са осталим сервисима користећи добро  дефинисане интерфејсе, попут API. Међутим, са бројним предностима долазе и значајни  изазови, попут управљања комплексношћу и координације међу различитим сервисима.

У завршном делу овог рада обједињујемо кључне елементе наше анализе и  истичемо правце за будућа истраживања у области сага шаблона и микросервисних  архитектура. Кроз овај рад, детаљно смо истражили како сага шаблони пружају  ефикасно решење за управљање дистрибуираним трансакцијама у микросервисним  архитектурама, пружајући већу флексибилност у односу на традиционалне приступе и  повећавајући отпорност система на грешке. Такође разматрали смо различите техничке  изазове који се појављују при имплементацији сага шаблона, укључујући комплексност  у управљању комуникацијом између микросервиса, потребу за осигурањем  идемпотентности и изазове у тестирању и дебаговању. Представили смо неколико  примера из праксе који илуструју како сага шаблони могу бити примењени у различитим  индустријама, показујући њихову вишестраност и практичност. – закључио је Алекса.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.