Студент Дејан Нешић одбранио је дипломски рад на тему „Дубоко учење у препознавању облика“

Студент Рачунарског факултета Дејан Нешић је у четвртак, 14. децембра 2023. године одбранио дипломски рад на тему Дубоко учење у препознавању облика пред комисијом коју су чинили ментор др Јелена Васиљевић и члан др Немања Радосављевић.

У уводу свог рада Дејан је истакао следеће:

Дубоко учење, као подобласт машинског учења, револуционисало је многе аспекте рачунарске науке, а његово утицајно место у препознавању облика је посебно значајно. Развој дубоког учења, заснованог на напредним алгоритмима неуронске мреже, омогуц́ио је рачунарима да тумаче и обрађују сложене обрасце података са ефикасношц́у која често превазилази људске капацитете.


У овом дипломском раду истраживали смо дубоко учење у контексту препознавања облика, истражујући основе дубоког учења, развој препознавања облика, технике и моделе специфичне за ову област, скупове података, алате и библиотеке, као и методе за евалуацију перформанси модела. Кроз ову анализу, стекли смо дубље разумевање комплексности и изазова који прате ову област, али и огроман потенцијал који дубоко учење пружа у решавању различитих проблема препознавања облика. – закључио је Дејан.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.