Студент Никола Мартиновић одбранио је дипломски рад на тему „Софтверски дефинисана WAN мрежа (SD-WAN )“

Студент Рачунарског факултета Никола Мартиновић је у четвртак, 23. фебруара 2023. године одбранио дипломски рад на тему Софтверски дефинисана WAN мрежа (SD-WAN) пред комисијом коју су чинили ментор др Петар Бојовић и члан др Горан Мартић.

У уводу свог рада Никола је истакао следеће:

Мрежа коју данас знамо као Интернет и технологија која је покреће, доживела је огромну експанзију у последњих неколико деценија. Један од главних конструкта данашњег Интернета, WAN мрежа, задужена како за интер-датацентар комуникације тако и за бизнис корпоративне конекције, постала је критичан ентитет у данашњим информационим системима. Како традиционалне имплементације WAN мрежа не успевају да испрате рапидни развој апликација и сервиса па ни саму количину података тј. саобраћаја на линковима, јавља се потреба за решењем које ће пружити несметан, брз и ефикасан пренос сервиса нове генерације, у приватним мрежним окружењима али и у све чешћим cloud оријентисаним системима. Поред тога, бацкхаулинг целокупног саобраћаја кроз централну локацију мреже(што је уједно и једна од одлика традиционалних WAN система) доноси са собом повећану латенцу и неретко формирање “уског грла” унутар мрежног система. Ту је наравно и све присутније питање физичког транспорта и транспортних технологија, где се јавља потреба за флексибилношћу и комбиновањем различитих WAN транспортних опција зарад постизања сигурније и увек-доступне конекције. Адресирање ових проблема и недостатака традиционалне WAN мреже настоји да кориснику омогући безбедну, брзу и поуздану WAN комуникацију али и мрежу која је адаптабилна и спремна да подржи нове апликативне и системске технологије. Одговор технолошке и информационе заједнице јесу управо софтверски дефинисане WAN мреже.


SD-WAN је актуелна тема у свету рачунарских мрежа и информационих технологија али још увек није доживела глобалну експанзију и научно схватање и признање као што је тема софтверски дефинисаних мрежа(SD). Тема софтверски дефинисаних WAN мрежа буди радозналост рачунарске заједнице и пружа начин за обезбеђивање безбедне,финансијски оправдане и сервисно оријентисане комуникације преко јавног Интернета. Такво решење је тешко занемарити и одбацити. У исто време, експанзија сервиса и миграција апликација према цлоуд окружењима је све већа почевши од услуга као што су IaaS, PaaS и SaaS, па све до Storage-as-a-Service и сличних “услуга будућности”. – закључио је Никола.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.