Студент Урош Живковић одбранио је дипломски рад на тему „Декодовање блок кодова помоћу трелиса“

Студент Рачунарског факултета Урош Живковић је у среду, 12. априла 2023. године одбранио дипломски рад на тему Декодовање блок кодова помоћу трелиса пред комисијом коју су чинили ментор др Десимир Вучић и члан др Селена Вукотић.

У уводу свог рада Урош је истакао следеће:

Обично се Витербијев алгоритам користи као оптимална стратегија декодовања  конволуционих кодова користећи њихову унутрашњу меморију. Jack Wolf је још 1978. године, предложио начин како да се линеарни блок кодови представе у облику трелиса (енглески „trellis“ – решетка) и на тај начин омогући коришћење Витербијевог алгоритма за декодовање линеарних блок кодова.  Витербијев алгоритам за декодовање линеарних блок кодова може бити  рачунарски мање захтеван у поређењу са класичним алгебарским методама. Витербијево декодовање линеарних блок кодова представља атрактивно решење  у неким применама где блок кодови имају предност над конволуционим кодовима, али су класичне методе декодовања биле непрактичне због потребног  времена за декодовање.

Представљање и декодовање блок кодова помоћу трелиса има теоријски и  практични значај. Трелис се може посматрати као релативно компактан  комбинаторни (за разлику од алгебарског) опис датог блок кода.

У овом раду је показано како се линеарни блок кодови могу представити помоћу  трелиса, што омогућује да се ефикасни Витербијев алгориам декодовања  примени и на ове кодове. Изразита предност Витербијевог алгоритма у односу  на класичне блок декодере је постојање ефикасних алгоритама меког  одлучивања који користе информације о мерењу канала.

Описана техника представљања и декодовања блок кодова помоћу трелиса је илустрована примерима.

Очигледна предност Витербијевог декодера у односу на алгебарске је могућност смањене сложености рачунања. Да би се ова предност искористила код (n,k)  линеарних блок кодова потребно је пажљиво одабирати параметре n и k. Поред могућности смањења сложености декодовања линеарних блок кодова применом Витербијевог алгоритма, примена блок кодова са декодовањем  помоћу трелиса може у неким апликација, укључујући системе који користе  стратегије интерливинга/де-интерливинга, имати предност у односу на класична решења са конволуционим кодовима. – закључио је Урош.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.