План студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2009.

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

0001

Линеарна алгебра

3+2

6

0002

Дискретне структуре 1

2+2

6

0003

Увод у програмирање

3+3

6

0004

Увод у организацију рачунара

2+2

6

0005

Основи енглеског језика и рачунарска терминологија

2+1

3

0006

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

1001

Математичка анализа

3+2

6

1002

Дискретне структуре 2

2+2

6

1003

Објектно оријентисано програмирање

2+2

6

1004

Увод у WWW

2+2

6

1005

Основи енглеског језика и информационе технологије

2+1

3

1006

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

2004

Конверзацијски курс енглеског језика и ИТ

2+1

4

2005

Дизајн и анализа алгоритама

3+2

6

2007

Архитектура рачунара

2+2

6

2008

Оперативни системи

2+2

6

2910

Изборни предмет из групе ЦС4-1

2+2

6

2920

Изборни предмет из групе ЦС4-2

1+1

2

IV семестар

Часова

ЕСПБ

3004

Савремени енглески

2+2

4

3005

Вероватноћа и статистика

2+2

6

3930

Изборни предмет из групе ЦС4-3

2+2

6

3940

Изборни предмет из групе ЦС4-4

0+2

2

3950

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-5

2+2

6

3951

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-5

2+2

6

Изборни предмети

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-1

2002

Објектно-оријентисани дизајн и методологија

2+2

6

4008

Програмски преводиоци

2+2

6

Група ЦС4-2

2011

Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система

1+1

2

2012

Практикум из објектног програмирања

1+1

2

Група ЦС4-3

2001

Рачунарске мреже

2+2

6

2003

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

Група ЦС4-4

3011

Лабораторијске вежбе – рачунарске мреже

0+2

2

3012

Лабораторијске вежбе – развојна окружења

0+2

2

Група ЦС4-5

3001

Управљање информацијама

2+2

6

3002

Развој софтвера и програмирање система

2+2

6

3007

Рачунарска графика

2+2

6

5005

Моделовање и симулација

2+2

6

5007

Функционално програмирање

2+2

6

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

2009

Интелигентни системи

2+2

6

4013

Кодовање и теорија информација

2+2

6

4960

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-6

2+2

6

4961

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-6

2+2

6

4962

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-6

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

3003

Web програмирање

2+2

6

3006

Напредна математичка анализа

2+2

6

5008

Скрипт језици

2+2

6

5009

Компресија података

2+2

6

5017

Управљање пројектима

2+2

6

Изборни предмети

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-6

4001

Геометријски алгоритми

2+2

6

4015

Пројектовање база података

2+2

6

4016

Интегрисани информациони системи

2+2

6

4023

Дизајн софтвера

2+2

6

4025

Софтверске компоненте

2+2

6

5004

Криптографија

2+2

6

5013

Складишта података

2+2

6

5022

Тестирање софтвера

2+2

6

5025

Препознавање говора

2+2

6

ИВ година

ВII семестар

Часова

ЕСПБ

4004

Теорија алгоритама аутомата и језика

2+2

6

5006

Системи у реалном времену

2+2

6

5020

Мултимедијални системи

3+3

6

7012

Историја рачунарства

3+0

4

6081

Напредно Java програмирање

3+3

6

ВIII семестар

Часова

ЕСПБ

8015

Конкурентни и дистрибуирани системи

3+3

6

2010

Рачунарство и друштво

3+0

3

5001

Генетски алгоритми

2+2

6

7006

Увод у роботику

2+2

6

7104

Завршни рад

11

2572-plan-studija-racunarske-nauke-akreditovane-2009