Plan studijskog programa Računarske nauke, akreditovanog 2009.

I godina

I semestar

Časova

ESPB

0001

Linearna algebra

3+2

6

0002

Diskretne strukture 1

2+2

6

0003

Uvod u programiranje

3+3

6

0004

Uvod u organizaciju računara

2+2

6

0005

Osnovi engleskog jezika i računarska terminologija

2+1

3

0006

Poslovne aplikacije

0+2

3

II semestar

Časova

ESPB

1001

Matematička analiza

3+2

6

1002

Diskretne strukture 2

2+2

6

1003

Objektno orijentisano programiranje

2+2

6

1004

Uvod u WWW

2+2

6

1005

Osnovi engleskog jezika i informacione tehnologije

2+1

3

1006

Pismeno i usmeno izražavanje

0+2

3

II godina

III semestar

Časova

ESPB

2004

Konverzacijski kurs engleskog jezika i IT

2+1

4

2005

Dizajn i analiza algoritama

3+2

6

2007

Arhitektura računara

2+2

6

2008

Operativni sistemi

2+2

6

2910

Izborni predmet iz grupe CS4-1

2+2

6

2920

Izborni predmet iz grupe CS4-2

1+1

2

IV semestar

Časova

ESPB

3004

Savremeni engleski

2+2

4

3005

Verovatnoća i statistika

2+2

6

3930

Izborni predmet iz grupe CS4-3

2+2

6

3940

Izborni predmet iz grupe CS4-4

0+2

2

3950

Izborni predmet 1 iz grupe CS4-5

2+2

6

3951

Izborni predmet 2 iz grupe CS4-5

2+2

6

Izborni predmeti

Časova

ESPB

Grupa CS4-1

2002

Objektno-orijentisani dizajn i metodologija

2+2

6

4008

Programski prevodioci

2+2

6

Grupa CS4-2

2011

Praktikum iz arhitekture računara i operativnih sistema

1+1

2

2012

Praktikum iz objektnog programiranja

1+1

2

Grupa CS4-3

2001

Računarske mreže

2+2

6

2003

Interakcija čovek-računar

2+2

6

Grupa CS4-4

3011

Laboratorijske vežbe – računarske mreže

0+2

2

3012

Laboratorijske vežbe – razvojna okruženja

0+2

2

Grupa CS4-5

3001

Upravljanje informacijama

2+2

6

3002

Razvoj softvera i programiranje sistema

2+2

6

3007

Računarska grafika

2+2

6

5005

Modelovanje i simulacija

2+2

6

5007

Funkcionalno programiranje

2+2

6

III godina

V semestar

Časova

ESPB

2009

Inteligentni sistemi

2+2

6

4013

Kodovanje i teorija informacija

2+2

6

4960

Izborni predmet 1 iz grupe CS4-6

2+2

6

4961

Izborni predmet 2 iz grupe CS4-6

2+2

6

4962

Izborni predmet 3 iz grupe CS4-6

2+2

6

VI semestar

Časova

ESPB

3003

Web programiranje

2+2

6

3006

Napredna matematička analiza

2+2

6

5008

Skript jezici

2+2

6

5009

Kompresija podataka

2+2

6

5017

Upravljanje projektima

2+2

6

Izborni predmeti

Časova

ESPB

Grupa CS4-6

4001

Geometrijski algoritmi

2+2

6

4015

Projektovanje baza podataka

2+2

6

4016

Integrisani informacioni sistemi

2+2

6

4023

Dizajn softvera

2+2

6

4025

Softverske komponente

2+2

6

5004

Kriptografija

2+2

6

5013

Skladišta podataka

2+2

6

5022

Testiranje softvera

2+2

6

5025

Prepoznavanje govora

2+2

6

IV godina

VII semestar

Časova

ESPB

4004

Teorija algoritama automata i jezika

2+2

6

5006

Sistemi u realnom vremenu

2+2

6

5020

Multimedijalni sistemi

3+3

6

7012

Istorija računarstva

3+0

4

6081

Napredno Java programiranje

3+3

6

VIII semestar

Časova

ESPB

8015

Konkurentni i distribuirani sistemi

3+3

6

2010

Računarstvo i društvo

3+0

3

5001

Genetski algoritmi

2+2

6

7006

Uvod u robotiku

2+2

6

7104

Završni rad

11

2572-plan-studija-racunarske-nauke-akreditovane-2009