План студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2014.

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

0001

Линеарна алгебра и аналатичка геометрија

3+2

8

0002

Дискретне структуре

3+2

8

0003

Увод у програмирање

2+4

8

0004

Енглески 1

2+0

3

0005

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

1001

Математичка анализа

2+3

8

1002

Основи рачунарских система

3+2

8

1003

Објектно оријентисано програмирање

2+4

8

1005

Енглески 2

2+0

3

1006

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

2004

Алгоритми и структуре података

3+2

8

2005

Дизајн софтвера

3+2

8

2007

Интелигентни системи

3+2

8

2008

Напредна математичка анализа

2+2

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

3004

Оперативни системи

3+3

8

3005

Рачунарске мреже

3+3

8

3005

Базе података

3+2

8

3005

Дизајн и анализа алгоритама

2+2

6

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

2009

Вероватноћа и статистика

2+2

6

4013

Рачунарска графика

2+2

6

4960

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-1

2+2

6

4961

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-1

2+2

6

4962

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-1

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

3003

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

3006

Алгебра

2+2

6

5008

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-2

2+2

6

5009

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-2

2+2

6

5017

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-2

2+2

6

Изборни предмети

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-1

4001

Геометријски алгоритми

2+2

6

4008

Програмски преводиоци

2+2

6

5008

Скрипт језици

2+2

6

4025

Софтверске компоненте

2+2

6

8013

Паралелни алгоритми

2+2

6

5006

Системи у реалном времену

2+2

6

5005

Моделовање и симулација

2+2

6

Група ЦС4-2

3003

Web програмирање

2+2

6

5001

Генетски алгоритми

2+2

6

5004

Криптографија

2+2

6

5007

Функционално програмирање

2+2

6

8011

Увод у биоинформатику

2+2

6

5025

Машинско учење

2+2

6

5025

Развој мобилних апликација

2+2

6

4015

Интегрисани информациони системи

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

4004

Комбинаторика и теорија графова

2+2

6

5006

Управљање пројектима

2+2

6

5020

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-3

2+2

6

7012

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-3

2+2

6

6081

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-3

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

8015

Теорија алгоритама, аутомата и језика

3+3

8

2010

Софтверско инжењерство

4+4

9

5001

Конкурентни и дистрибуирани системи

3+3

7

7104

Завршни рад

0+0

6

Изборни предмети

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-3

4001

Велики подаци

2+2

6

4015

Дубоко учење

2+2

6

4016

Складишта података

2+2

6

4023

Мултимедијални информациони системи

2+2

6

4025

Препознавање говора

2+2

6

5004

Тестирање софтвера

2+2

6

5004

Напредно Java програмирање

2+2

6

5680-plan-studijskog-programa-racunarske-nauke-akreditovanog-2014